Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2022.38-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 38 2022
Analiza finansowa przedsięwzięć rozwojowych jednostki samorządu terytorialnego

Autorzy: Daniel Budzeń ORCID
Związek Miast Polskich, GSW Milenium
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego finanse lokalne budżet jednostki samorządu terytorialnego
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:11 (187-197)
Klasyfikacja JEL: O18 O21 R51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie podejścia Związku Miast Polskich do analizy finansowej przedsięwzięć rozwojowych planowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Stosowane rozwiązanie charakteryzuje się kompleksową analizą danych budżetowych uwzględniającą skutki finansowe planowanych do realizacji zadań publicznych. W ramach wniosków wskazano korzyści dla zarządzających JST i pozostałych adresatów oraz wyzwania związane z proponowanym sposobem analizy finansowej przedsięwzięć rozwojowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budzeń, D., Edwarczyk, B., Marchewka-Bartkowiak, K. (2021). Zarządzanie majątkiem i długiem lokalnym. Warszawa: CeDeWu.
2.Budzeń, D., Sobczyk, A. (2020). Evaluation of local economic activities as elements of the development of small and medium-sized cities. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, 126 (53), 47–54. https://doi.org/10.34739/zn.2020.53.05.
3.Dylewski, M. (2007). Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.
4.Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2006). Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Giavazzi, F., Missale A. (2004). Public Debt Management in Brazil. NBER Working Papers Series (10394). DOI: 10.3386/w10394.
6.Gołębiowski, G. (2016). Pojęcie, klasyfikacja i metody analizy. W: G. Gołębiowski, A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa (s. 9–22). Warszawa: Difin.
7.Kamiński, A. (2012). Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Priono, H., Yuhertiana, I., Sundari, S., Puspitasari, D.S. (2019). Role of financial management in the improvement of local government performance. Humanities & Social Sciences Reviews, 7 (1), 77–86.
9.Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Ślebocka, M. (2017). Wykorzystanie analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego dla potrzeb przedsięwzięć rewitalizacyjnych na przykładzie miasta Łodzi. Ekonomiczne Problemy Usług, 4 (129), 257–268.
11.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2021 poz. 305 ze zm.
12.Zéman, Z. (2017). The Risk-mitigating Role of Financial Controlling at Local Government Entities. Modelling Profitablity and Liquidity Aspects. Public Finance Quaterly, State Audit Office of Hungury, 6 2(3), 294–310. Pobrane z https://www.asz.hu/storage/files/files/ public-finance-quarterly-articles/2017/zeman_2017_3a.pdf.