Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego – realne podejście czy pozorowane działania

Autorzy: Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
Uniwersytet Szczeciński

Rafał Koczkodaj
Wyższa Szkoła Bankowa
Słowa kluczowe: sektor publiczny jednostki samorządu terytorialnego zarządzanie
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (93-106)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zarządzanie jest podstawą do sprawnego funkcjonowania każdej organizacji, również jednostki samorządu terytorialnego. Specyfika zarządzania w sektorze publicznym wiąże się ze zróżnicowaniem tego typu organizacji ze względu na motyw podjęcia zorganizowanego działania. w interesie publicznym. Do najistotniejszych elementów zarządzania zalicza się: działania, zasoby oraz sposób osiągania celów. Elementy te są wykorzystywane w poszczególnych modelach zarządzania. Wśród modeli zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego wyróżnia się m.in. model administrowania publicznego, model nowego zarządzania publicznego, model zarządzania relacjami w organizacjach publicznych, model współrządzenia publicznego, model nowej służby publicznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamowicz M.:, Nowe tendencje w zarządzaniu rozwojem lokalnym, [w:] Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, red. M. Adamowicz., Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej 2006.
2.Gryffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2005.
3.Hausner J.: Zarządzanie publiczne, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
4.Hermaszewski J.: Koncepcja zarządzania strategicznego w jednostce samorządu terytorialnego – problemy organizacyjne.
5.Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Wyd. Placet, Warszawa 2004.
6.Kożuch B.: Innowacyjność w zarządzaniu publicznym, Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie. Red. A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz, Wyd. Liber, Warszawa 2010.
7.Kożuch B.: Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu administracją publiczną „Optimum” 2008, nr 4.
8.Kuźnik F.: Stare i nowe koncepcje zarządzania publicznego w strukturach samorządu terytorialnego. Red. B. Kożuch, T. Markowski Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Białystok 2005.
9.Lubińska T.: Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Wyd. Difin, Warszawa 2009.
10.Supernat J.: Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, Uniwersytet Wrocławski, publikacje/artykuły.
11.Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.
12.Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wyd. Difin, Warszawa 2012.