Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Scope of income independence of local self-governments situation of Western Pomeranian local self-government units in the nationwide comparison
(Zakres samodzielności dochodowej samorządów gminnych – sytuacja gmin województwa zachodniopomorskiego na tle ogólnopolskim)

Autorzy: Magdalena Kogut-Jaworska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Finansów Publicznych
Słowa kluczowe: finanse samorządowe samodzielność finansowa samodzielność dochodowa gminy
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (169-180)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Znaczenie i pomiar samodzielności dochodowej pełni ważną funkcję poznawczą ze względu na dostarczaną informację na temat rzeczywistego zakresu decyzji finansowych jakie mogą podejmować organy jednostek samorządu terytorialnego. Zakres samodzielności dochodowej jednostek samorządu terytorialnego w dużym stopniu determinuje ich możliwości rozwojowe, a także realne możliwości realizacji postawionych przed samorządem zadań. Samodzielność dochodowa samorządów gminnych z założenia powinna oznaczać samodzielność organów gmin w stanowieniu źródeł dochodów budżetu lokalnego. Celem artykułu jest określenie zakresu oraz przeprowadzenie oceny samodzielności dochodowej samorządów gminnych. Badaniem objęto wszystkie gminy w podziale na gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie i z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego tj. w układzie regionalnym - gminy województwa zachodniopomorskiego i w układzie krajowym – gminy w Polsce. Analizę rodzaju i struktury dochodów oparto na ocenie wielkości i udziału poszczególnych składników dochodów własnych w finansowaniu działalności samorządowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowska K., Gorzałczyńska – Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Financial Policies in Territorial Self-Government Units, CeDeWu Publishing, Warsaw 2013,
2.Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska – Koczkodaj M., Analytical Methods in Activies of Self-Governmental Subsector Units, Difin, 2010,
3.Dylewski M., Financial Independence of Territorial Self-Government Units under Conditions Economic Slowdown. Szczecin University Scientific Book, Finance, Financial Markets, Insurance, no. 26 (587), 2010,
4.Galiński P., Income Independence of Territorial Self-Government Units – Situation in Poland. Municipal Finances, 2014,
5.Kosek – Wojnar M., Problem of Financial Independence of Territorial Self-Government. Economic University in Bochnia, Bochnia 2014,
6.Łyszkiewicz, Importance of Income Independence. Self-Government and Administration Newsletter, no. 7/2013,
7.Patrzałek L., Finances of the Territorial Self-Government Academy of Economy in Wroclaw, Wroclaw 2004,
8.Zawora J., Financial Independence of Communal Self-Government in Podkarpackie Region, scientific Newsletter of SGGW – Economics and Organisation in Food Industry, no 81, 2010.