Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30
EUROPE 2020 PROJECT BONDS INITIATIVE PILOT PHASE
(PILOTAŻOWA FAZA EUROPE 2020 PROJECT BONDS INITIATIVE)

Autorzy: Kamil Liberadzki
Zakład Finansów Przedsiębiorstwa, Instytut Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Marcin Liberadzki
Zakład Finansów Przedsiębiorstwa, Instytut Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: Europejski Bank Inwestycyjny finansowanie infrastruktury publiczno-prywatne partnerstwo obligacje projektowe wsparcie kredytowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (47-58)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ocena potrzeb w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury transportowej w Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 w odniesieniu do rzeczywistych możliwości budżetów zarówno krajów członkowskich, jak i samej Unii  Europejskiej prowadzi do wniosku, że powstanie luka finansowa między potrzebami w zakresie finansowania projektów transportowych a środkami, które będą dostępne na ten cel w nowej perspektywie 2014–2020. Komercjalizacja budowy i eksploatacji obiektów infrastruktury transportu w ramach publiczno-prywatnego partnerstwa (PPP) może być jedynym rozwiązaniem w sytuacji ograniczonych środków budżetowych. Pozyskanie finansowania na rynku długu dla projektów infrastruktury transportowej realizowanych w ramach PPP wymaga wsparcia kredytowego tych przedsięwzięć. Komisja Europejska wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) stworzyła mechanizmy wsparcia kredytowego projektów poprzez obejmowanie transz podporządkowanych długowi w ramach inicjatywy obligacji projektowych (2020 Project Bond Initiative – PBI). Obecnie realizowany jest etap pilotażowy tej inicjatywy. EBI wspiera w ramach PBI trzy projekty, z których dwa są omówione w niniejszym artykule: refinansowanie budowy zbiorników gazu u wybrzeża Hiszpanii (projekt Castor) oraz finansowanie budowy autostrady płatnej A11 Brugia–Knokke (Belgia).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agreement – but little clarity – on EU-EIB project bond pilot, Project Finance & Infrastructure Finance 2012.
2.Cholewa, A., Liberadzki, K., Liberadzki, M., Piech, K., Pieregud, J., How to finance effectively the development of transport infrastructure in Poland in the financial perspective 2014–2020, House of Solutions International, Warsaw 2013.
3.EIB cracks project bond conundrum with Castor deal, Euroweek. 7/30/2013, Issue 1315.
4.EU plan builds on TEN-T revisions, “Railway Gazette International” 2011, Vol. 167 Issue 11.
5.Fisher, G., Babbar, S., Private Financing of Toll Roads, RMC Discussion Paper Series 117.
6.Myles, D., A11 proves governments will back project bonds, “International financial Law Review” 2014, Vol. 33, Issue 6.
7.Smith, P., Engineering the EIB bond guarantee, Project Finance & Infrastructure Finance 2011.
8.A pilot for the Europe 2020 Project Bond Initiative, Brussels, COM (2011) 660.
9.Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, COM (2010) 2020 final.
10.Interim report on the pilot phase of the Europe 2020 Project Bond Initiative, Brussels, COM (2013) 929.
11.Project Bond pilot phase, EP – TRAN Committee, 18 March 2014.
12.Regulation No. 670/2012 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2012 amending Decision No 1639/2006/EC establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007–2013), OJ L 204/1, 31/07/2012.