Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30

Rok wydania:2015

Informacje

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny Zeszyt Naukowy pod tytułem „Problemy Transportu i Logistyki”.
W przygotowaniu zeszytu wzięło udział dwudziestu jeden autorów, którzy podjęli trud opracowania siedemnastu artykułów. Opracowane artykuły podzielono na trzy grupy problemów: problemy transportu, problemy logistyki oraz prawne aspekty transportu i logistyki. Poruszone zagadnienia zostały ukazane zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.
W zamierzeniu autorów zasadniczymi celami opracowań jest:
– przedstawienie aktualnych problemów ekonomiki transportu,
– ukazanie trendów w zakresie współczesnej polityki transportowej,
– odniesienie się do bieżących problemów przewozów pasażerskich i towarowych,
– zaakcentowanie aktualnych trendów i zjawisk obserwowanych na rynku
usług TSL,
– wskazanie na prawne aspekty funkcjonowania transportu.
Autorzy mają świadomość, że ograniczona objętość opracowań oraz ichcharakter pozwalają na poruszenie tylko części problemów obranych obszarów badawczych. O ich wyborze decydowały zainteresowania badawcze i doświadczenia autorów. Zdając sobie sprawę, że prezentowane opracowania są jedynie skromnym wyrazem dociekań naukowych, mamy nadzieję, że staną się one inspiracją do szerszych badań i rozważań.

Redaktor Zeszytu
Elżbieta Załoga

 

Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

ZRÓŻNICOWANIE SYSTEMÓW OPŁAT ZA PRZEJAZD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH PO SIECI DROGOWEJ W UNII EUROPEJSKIEJ

16 (9-24) Monika Bąk Więcej
2.

WPŁYW REWITALIZACJI PRZEWOZÓW NA LINII KOLEJOWEJ ULIKOWO–KALISZ POMORSKI–WAŁCZ (PIŁA GŁ.) NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI REGIONU I MOBILNOŚCI JEGO MIESZKAŃCÓW

12 (25-36) Arkadiusz Drewnowski, Krzysztof Małachowski Więcej
3.

FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU GOSPODARCZEGO W POLSCE PO WSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

10 (37-46) Agnieszka Gozdek Więcej
4.

EUROPE 2020 PROJECT BONDS INITIATIVE PILOT PHASE


(PILOTAŻOWA FAZA EUROPE 2020 PROJECT BONDS INITIATIVE)
12 (47-58) Kamil Liberadzki, Marcin Liberadzki Więcej
5.

KOLEJOWY TRANSPORT TOWAROWY W EUROPIE

14 (59-72) Alina Lipińska-Słota Więcej
6.

WYKORZYSTANIE LNG JAKO PALIWA ŻEGLUGOWEGO NA MORZU BAŁTYCKIM – PRZESŁANKI STOSOWANIA, KIERUNKI ROZWOJU ORAZ FORMY WSPARCIA

14 (73-86) Maciej Matczak Więcej
7.

ANALIZA CZYNNIKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH POPYT NA USŁUGI TRANSPORTOWE W UNII EUROPEJSKIEJ

18 (87-104) Barbara Pawłowska Więcej
8.

CELE , PRIORYTETY I ZADANIA ROZWOJU POLSKICH PORTÓW MORSKICH

14 (105-118) Michał Pluciński Więcej
9.

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI STRUKTUR ZARZĄDCZYCH. STUDIUM STRUKTUR DYSSYPATYWNYCH

10 (119-128) Michał Suchanek, Krzysztof Szałucki Więcej
10.

SKUTKI REZYGNACJI Z ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH

12 (129-140) Krystyna Wojewódzka-Król Więcej
11.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TRANSPORTU JAKO WYZWANIE EKONOMICZNE

11 (141-151) Dariusz Milewski, Elżbieta Załoga Więcej
12.

NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ŚWIADCZENIU ADMINISTRACYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH

11 (155-165) Joanna Drobiazgiewicz Więcej
13.

ZASTOSOWANIE KONCEPCJI EMPLOYER BRANDING W PRAKTYCE WYBRANYCH OPERATORÓW LOGI STYCZNYCH

16 (167-182) Marzena Frankowska Więcej
14.

OGÓLNA KONCEPCJA DESTYNACYJNEJ OPTYMALIZACJI PRZEWOZÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUG KURIERSKICH

12 (183-194) Andrzej Letkiewicz Więcej
15.

ZAGADNIENIE TOŻSAMOŚCI ROSZCZEŃ W SPRAWACH TRANSPORTOWYCH (Uwagi na tle wyroku TSUE z 19 grudnia 2013)

14 (197-210) Dorota Ambrożuk Więcej
16.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ZA PRACOWNIKÓW ORAZ OSOBY, DO KTÓRYCH USŁUG PRZEWOŹNIK SIĘ ODWOŁUJE W ŚWIETLE KONWENCJI CMR

14 (211-224) Daniel Dąbrowski Więcej
17.

WYDANIE RZECZY PRZEZ SPRZEDAWCĘ KUPUJĄCEMU ZA POŚREDNICTWEM PRZEWOŹNIKA

15 (225-239) Krzysztof Wesołowski Więcej