Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30
WPŁYW REWITALIZACJI PRZEWOZÓW NA LINII KOLEJOWEJ ULIKOWO–KALISZ POMORSKI–WAŁCZ (PIŁA GŁ.) NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI REGIONU I MOBILNOŚCI JEGO MIESZKAŃCÓW

Autorzy: Arkadiusz Drewnowski
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarzą- dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Krzysztof Małachowski
Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: transport, kolejowy transport regionalny, rewitalizacja linii kolejowej
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (25-36)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z celów reform kolejowych w państwach UE było przekazywanie kompetencjiw zakresie organizacji i finansowania przewozów pasażerskich władzom samorządom, które lepiej znając potrzeby mieszkańców, mogą efektywniej kształtować lokalne systemy transportowe z korzyścią dla ich mieszkańców. Efektem tych działań, określanych ogólnie jako regionalizacja przewozów, jest obserwowany proces tzw. rewitalizacji, czyli modernizacji linii lokalnych i przywracania przewozów pasażerskich na nieczynnych dotychczas liniach kolejowych, co jest również praktycznym przejawem realizacji unijnej polityki zrównoważonego rozwoju transportu. W Polsce w ostatnich latach również zrealizowano takie projekty, głównie dzięki środkom unijnym z regionalnych programów operacyjnych. Przykładem dotyczącym województwa zachodniopomorskiego jest rewitalizacja przewozów na linii nr 403, na odcinku Ulikowo–Kalisz Pomorski–Wałcz, czego efektem było przywróceniem przewozów pasażerskich na całej linii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Keller D. (red.), Dzieje kolei w Polsce, Eurosprinter – Muzeum w Rybniku, Rybnik 2012.
2.Kosacki J.M., Linie kolejowe na Pomorzu Zachodnim, cz. 2, „Wędrowiec Zachodniopomorski” 2004, nr 14.
3.Małachowski K., Nowoczesne polskie autobusy szynowe, wyd. II, Europejski Kongres Transportowy TRANSLOG, Szczecin 2003.
4.Małachowski K., Polskie szynobusy jako alternatywa dla kolei lokalnych, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. 12, Warszawa–Rzeszów 2006.
5.Modernizacja regionalnej linii kolejowej 403 Wałcz–Kalisz Pomorski–Ulikowo, PKP PLK SA 2012 [folder promocyjny].
6.Siedlecki P., Metodyka oceny rentowności linii kolejowych o małym natężeniu przewozów, WZiEU, Szczecin 2002.
7.Szwajlik S., Dzieje kolei Stargardzkiej 1846–2000, Towarzystwo Przyjaciół Stargardu, Stargard Szczeciński 2002.
8.Świątecki O., Kolejowy, samorządowy transport pasażerski, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2001.
9.http://mapa.plk-sa.pl
10.www.pkswalcz.pl
11.www.przewozyregionalne.pl