Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30
FUNKCJONOWANIE TRANSPORTU GOSPODARCZEGO W POLSCE PO WSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

Autorzy: Agnieszka Gozdek
Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: transport gospodarczy, transport samochodowy
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (37-46)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę funkcjonowania transportu gospodarczego w Polsce po 2004 roku, tj. po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Omówiono przeobrażenia strukturalne rynku transportowego z uwzględnieniem regulacji prawnych UE. Przedstawiono rozwój oferty przedsiębiorstw TSL. Dokonano analizy wielkości przewozów w latach 2004–2013, wykorzystując dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Eurostat.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/transport/data/database.
2.Ogólnopolskie badanie rynku outsourcingu 2011, Raport, FORUM Press, www.outsourcing.com.pl.
3.Prezentacja „The Industrial & Logistics Market in Europe” (CBRE, 2006).
4.Road freight transport measurement Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS) Compiling agency: Eurostat, the statistical office of the European Union. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 70/2012 z 18 stycznia 2012 r. w s
5.Ślubowski S., Rynek transportu i logistyki w Polsce. Nowe horyzonty, Raport ING, Warszawa, maj 2007.
6.Transport. Wyniki działalności, GUS, Warszawa 2005–2014.