Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30
SKUTKI REZYGNACJI Z ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH

Autorzy: Krystyna Wojewódzka-Król
Katedra Polityki Transportowej, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Słowa kluczowe: transport wodny śródlądowy śródlądowe drogi wodne gospodarka wodna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (129-140)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę ekonomiczno-społecznych i środowiskowych przesłanek rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Krytycznie odniesiono się do niewykorzystania szans stworzonych przez naturalne warunki. Przedstawiono efekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych. Pokazano konsekwencje zaniechania rozwoju śródlądowych dróg wodnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Economical and Ecological Comparison of modes transport: road, railways, inland waterways, Planco Cosulting MBH Essen in co-operation with Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz 2007.
2.Facts and figures, Inland Navigation in Europe, www.inlandnavigation.eu/what-we-do/facts-figures.
3.Ile kosztowała powódź? MSWiA odpowiada, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ile-kosztowala-powodz-mswia-odpowiada/fpbe8.
4.Inland Navigation in Europe, „Marketobservation” 2011, nr 2, Central Commission for Navigation on the Rhine, Strasbourg 2011.
5.Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, Ecorys, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, Rotterdam, lipiec 2011.
6.Quispel M., Medium and longterm perspectives in Inland Waterway Transport in the European Union, NEA, Brussels, 5th of July 2011.
7.Transport of passengers, „Market Observation for Inland Navigation in Europe” 2007, nr 2, Central Commission for Navigation on the Rhine, Strasbourg 2011.
8.Trump cards of inland navigation, www.binnenvaart.be/en/binnenvaartinfo.
9.White Paper 2011. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011.
10.Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Transport wodny śródlądowy. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (w druku).
11.Wydatki cudzoziemców w Polsce, Instytut Turystyki, www.intur.com.pl/statystyka.htm.