Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30
ANALIZA CZYNNIKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH POPYT NA USŁUGI TRANSPORTOWE W UNII EUROPEJSKIEJ

Autorzy: Barbara Pawłowska
Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Słowa kluczowe: urbanizacja ceny ropy naftowej zmiany demograficzne popyt transportowy zrównoważony transport
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:18 (87-104)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cechą współczesności jest niezwykła wręcz dynamika życia społeczno-gospodarczego, generowana szybkim rozwojem nauki, techniki i technologii. Ma to odbicie w zachowaniach przestrzennych ludzi i podmiotów gospodarczych. Zmiany w strukturze i wolumenie przewozów w Unii Europejskiej są uwarunkowane potrzebami transportowymi społeczeństw. Ocena teraźniejszych i projekcja przyszłych zachowań transportowych jest warunkiem tworzenia sprawnego i efektywnego systemu transportowego. Celem artykułu jest przedstawienie czynników mających decydujący wpływ na kształtowanie popytu na usługi transportowe w UE. Analiza zachowań transportowych Europejczyków pozwala na zobrazowanie aktualnych słabości sektora transportu w odniesieniu do stopnia wypełnienia potrzeb i stanowi punkt wyjścia do prognozowania przyszłych potrzeb transportowych. Artykuł powstał na bazie wyników badań przeprowadzonych w ramach pracy habilitacyjnej autorki oraz projektu ORIGAMI (Optimal Regulation and Infrastructure for Ground, Air and Maritime Interfaces) realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego UE.

Bibliografia

1.de Jong G., Van de Riet O., Drivers od Demand for Passenger Transport Worldwide, ETC Preceedings, www.etcproceedings.org/paper/drivers-of-demand-for-passenger-transport-worldwide.
2.EU Energy Trends to 2030, European Commission Directorate-General for Energy in collaboration with Climate Action DG and Mobility and Transport DG, Brussels 2010.
3.Global Urban Observatory databases (urban indicators, statistics and city profiles), UN, www.unhabitat.org/programmes/guo/.
4.Hill N. i in. Developing a better understanding of the secondary impacts and key sensitivities for the decarbonisation of the EU’s transport sector by 2050, draft final report Contract between European Commission Directorate-General Climate Action and AEA
5.Łacny J., Zalewski W., Telematics as an Instrument for improving effectitiveness and safety of transport, w: Innovative Perspective of Transport and Logistics, ed. J. Burnewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
6.Pawłowska B., Challenges for implementation of sustainable transport development in global economy, w: Globalizácia a jej sociálno-ekonomickié dôsledky ‘09, elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: 29.09– 1.10.2009, Rajecké T
7.Pawłowska B., Nowoczesny system transportu miejskiego jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast, w: Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, red. M. Burchard-Dziubińska, A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwers
8.Pawłowska B., Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersyetu Gdańskiego, Gdańsk 2013 oraz strona projektu ORIGAMI: www.origami-project.eu/.
9.Pawłowska B., Zrównoważony transport – mit czy rzeczywistość?, w: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, t. 2, red. E. Lorek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
10.Petersen M.S. i in., Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 year Horizon, TRANSvisions Final report, funded by DG TREN, Copenhagen 2009.
11.Saving Oil in a Hurry, International Energy Administration, IEA, 2005.
12.Sessa C. i in., Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 Year Horizon, Task 1: Qualitative Analysis, Funded by the DG TREN, Rome 2009.
13.Sessa C., Enei R., EU transport demand: Trends and drivers, ISIS, paper produced as part of contract ENV.C.3/SER/2008/0053 between European Commission Directorate-General Environment and AEA Technology plc, Brussels 2009, www.eutransportghg2050.eu.
14.Urban sprawl in Europe – the ignored challenge, Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga 2006, Raport EEA nr 10/2006.
15.Vickerman R., Monnet J., Freight traffic, w: Managing the Fundamental Drivers of Transport Demand, ECMT, Paris 2003.
16.World Energy Outlook 2007 – China and India Insights, International Energy Agency, IEA, 2007.