Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

Aktualnie: Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.30-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 871 PTiL nr 30
KOLEJOWY TRANSPORT TOWAROWY W EUROPIE

Autorzy: Alina Lipińska-Słota
Katedra Transportu, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Słowa kluczowe: program Horyzont 2020 finansowanie transportu transport kolejowy system transportowy program Shift2Rail
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (59-72)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano charakterystyki systemu transportu kolejowego Unii Europejskiej. W szczególności zaprezentowano długość linii kolejowych eksploatowanych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, gęstość sieci oraz wielkość pracy przewozowej wykonanej w transporcie kolejowym. Dokonano analizy tendencji zmian wielkości pracy przewozowej w ostatnich latach i przedstawiono udział transportu kolejowego w pracy przewozowej ogółem. Opisano działania podejmowane w celu podniesienia konkurencyjności transportu kolejowego na rynku transportowym. Wskazano możliwości wykorzystania środków finansowych programu Horyzont 2020 na tworzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport, w tym na finansowanie badawczo-innowacyjnego programu Shift2Rail, którego efekty mają się przyczynić do wzrostu wykorzystania transportu kolejowego w przewozach pasażerów i ładunków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.EU transport in figures. Statistical pocketbook 2014, European Commission.
2.Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020, www.nauka.gov.pl/komunikaty/horyzont-2020-program-ramowy-wzakresie-badan-naukowych-i-innowacji-na-lata-2014-2020.html.
3.Jacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
4.Miliard na kolej przyszłości – trzykrotnie większy budżet innowacji dla kolei, Komunikat prasowy, Komisja Europejska, Bruksela grudzień 2013, europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1250_pl.htm.
5.Modelewska P., Uruchomienie wspólnego programu badawczego dla transportu kolejowego Shift2Rail w ramach ósmego programu ramowego UE na lata 2014–2020, http://przeglad-its.pl/2013/02/27/uruchamienie-wspolnego-programu-badawczegodla-transportu-kolejowego-sh
6.Nowa polityka UE w zakresie infrastruktury – kontekst, Komunikat prasowy, Komisja Europejska, Bruksela październik 2013, europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-897_pl.htm.
7.Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2012 roku, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2013.
8.Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2013 roku, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2015.
9.Rocznik statystyki międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012.
10.Serbeńska A., Horyzont 2020: nowy program badań i innowacji w transporcie, http://edroga.pl/drogi-i-mosty/finansowanie/9708-horyzont-2020-nowy-program-badani-innowacji-w-transporcie.
11.Transport. Wyniki działalności w 2012 roku, GUS, Warszawa 2013.
12.Transport. Nowa unijna polityka w zakresie infrastruktury, Komunikat prasowy, Komisja Europejska, Bruksela, październik 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-948_pl.htm.