Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 104 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Botanical origin of West Pomeranian Honeys
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
2. Charakterystyka wymiany towarowej województwa zachodniopomorskiego z zagranicą
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2015 2015 Przejdź
3. Ograniczenia zasobów informacji publicznej jako przyczyna zawodności państwa
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
4. Wybrane aspekty marketingu w usługach turystycznych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
5. Zagadnienie epistemicznego statusu wiedzy ekonomicznej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
6. Wskaźnik przedsiębiorczości a bezrobocie w Polsce Wschodniej w latach 2007–2013
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
7. Dźwięk w przestrzeni handlowej
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
8. KOLEJOWY TRANSPORT TOWAROWY W EUROPIE
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
9. Zarządzanie wiedzą w projektach marketingowych w świetle wyników badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
10. ROLA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM W GOSPODARCE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Przejdź
11. Recenzja - Alina Szypulewska-Porczyńska, Budowa rynku wewnętrznego usług w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014 (s. 221)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Przejdź
12. Przestrzenne i finansowe aspekty funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście obszarów wiejskich
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
13. O pachnących ziółkach Zosi w polskiej epopei narodowej (na marginesie prób identyfikacji)
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
14. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw transportowych
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Przejdź
15. Agro-ekoturystyka zielarska przykładem markowego produktu turystycznego w Polsce
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
16. Proekologiczne zachowania i aktywność społeczności lokalnych na obszarach recepcji turystycznej województwa podlaskiego
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
17. Названия водок как источник информации о регионе происхождения
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
18. Influence of Selenium on Oxidative Stress in Athletes. Review Article.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Przejdź
19. Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
20. Kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
21. European enlargement as the way for EU to compete in the modern world
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
22. Polskie społeczeństwo informacyjne – wyzwania ku innowacyjności
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
23. Prognozy rozwoju rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
24. NOWA METODOLOGIA SPORZĄDZANIA BILANSU PŁATNICZEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
25. ROLA FUNDUSZY UNIJNYCH W ROZWOJU POLSKICH BIBLIOTEK
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
26. Wybrane aspekty kultury w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
27. PODMIOTY Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM A WYMIANA ZAGRANICZNA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
28. Zjawisko traconych kompetencji kapitału intelektualnego i społecznego w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Przejdź
29. The moths (Lepidoptera: Heterocera) of the Maria Curie Skłodowska University Botanical Garden in Lublin a refuge within the city
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Przejdź
30. Kosmopolityzm awangardy a możliwość pisania regionalnej historii literatury. Przypadek „Zenitu” oraz „L’art contemporain – Sztuka Współczesna”*
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
31. „Czarodziejskie” zioła Renaty z powieści Walerego Briusowa Ognisty Anioł
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
32. Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
33. Wybrane elementy komunikatów reklamowych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
34. Ностальгические названия водок
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
35. Społeczna kontrola rozwoju naukowo-technologicznego społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
36. Rola usług w gospodarce po wejściu Polski do Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
37. Znaczenie europejskiej legitymacji zawodowej dla integracji rynków usług państw Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Przejdź
38. International response to Russian aggression against Ukraine
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
39. Powiązania między konsolidacją sprawozdań finansowych i budżetowaniem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
40. Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości na przykładzie gmin powiatu płońskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
41. Zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
42. Akumulacja oficjalnych aktywów rezerwowych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
43. Media społecznościowe w procesie planowania rozwoju turystyki w skali regionalnej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Przejdź
44. Napływ kapitału zagranicznego a równowaga zewnętrzna Polski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2016 (81) 2016 Przejdź
45. Młodzież wobec wyzwań współczesności
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (48) 2017 2017 Przejdź
46. Wykorzystanie walut krajowych w funkcjach pieniądza światowego. Część 1
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
47. Uwarunkowania kreacji pieniądza międzynarodowego. Część 2
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
48. Współczesne oblicze kobiety jako punkt wyjścia do projektowania rozwiązań biznesowych w oparciu o tradycyjne wartości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/3 2017 2017 Przejdź
49. The Importance of Physical Activity in the Process of Successful Ageing - An Overview
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 21, No. 1/2018 2018 Przejdź
50. Organizacja pracy w biurze rachunkowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
51. Czy zasadne jest tworzenie perspektywy ryzyka w zrównoważonej karcie wyników?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
52. Model dojrzałości zarządzania ryzykiem i jego aspekty procesowe oraz informatyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
53. Potencjał dla rozwoju klastrów motoryzacyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych na przykładzie strefy wałbrzyskiej i legnickiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
54. Maść czarownic w literaturze rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
55. Obszary zastosowań benchmarkingu w zakładzie gospodarowania odpadami
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
56. Rachunkowość w procesie zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach w Polsce i na Ukrainie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
57. Wykorzystanie wskaźników oceny sytuacji finansowej do wyceny wartości przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
58. Czy zawód księgowego jest prestiżowy? Portrety księgowych w Polsce i w Rumunii
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
59. Postać podobna Synowi Człowieczemu z kobiecym biustem przepasanym złotym pasem (por. Ap 1,13) - Teologiczne konsekwencje zróżnicowania terminów sth/qoj oraz mastoi, w przekładzie apokalipsy arcybiskupa Jana Marii Michała Kowalskiego używanym w Kościołach Mariawitów w Polsce
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2017 2017 Przejdź
60. Informacyjna funkcja rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
61. Wybrane zagadnienia harmonizacji podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
62. Bio(geo)grafia kobieca – przestrzenny wymiar doświadczenia
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Przejdź
63. Behawioralne implikacje wdrożenia i stosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
64. Równoważność wymogów w regulacjach bankowych Unii Europejskiej – koncepcja i znaczenie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
65. Przyczyny regionalnego zróżnicowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
66. Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji. Aspekty regionalne, red. M. Kokocimska, M. Puziak, Delfin SA, Warszawa 2018
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Przejdź
67. Rośliny o dwubarwnych kwiatach w podaniach i nomenklaturze Słowian wschodnich
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
68. Wybrane uwarunkowania lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w województwie zachodniopomorskim
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Przejdź
69. Wybrane problemy roztropnego rozwoju cyfrowej polski
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
70. Świadomość studentów w zakresie ubezpieczeń społecznych a skłonność do oszczędzania na cele emerytalne – analiza badania ankietowego
(Współczesne Finanse)
nr 1 (1) 2016 2016 Przejdź
71. Ekonomiczne aspekty kryptowalut
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
72. Łukasz Ambroziak, Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018, ss. 227
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Przejdź
73. Cała zielna domowa apteka Wojszczanki? O ziołach leczniczych w Soplicowskim dworze
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
74. O etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego (On Independent Ethics of Tadeusz Kotarbiński)
(Analiza i Egzystencja)
46 (2019) 2019 Przejdź
75. Szacowanie wartości przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży telekomunikacyjnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
76. Aktualność i historyczność myśli Marksa
(Nowa Krytyka)
41 rok 2018 2018 Przejdź
77. Bibliografia województwa szczecińskiego z zakresu problematyki przestrzenno-geograficznej (poz. 1-160)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1963 1963 Przejdź
78. Bibliografia województwa szczecińskiego z zakresu problematyki przestrzenno-geograficznej (poz. 161-364)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1964 1964 Przejdź
79. Bibliografia województwa szczecińskiego z zakresu problematyki przestrzenno-geograficznej (poz. 365-568)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1964 1964 Przejdź
80. Bibliografia województwa szczecińskiego z zakresu problematyki przestrzenno-geograficznej (poz. 569-790)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1964 1964 Przejdź
81. Bibliografia województwa szczecińskiego z zakresu problematyki przestrzenno-geograficznej (poz. 791-1017)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1964 1964 Przejdź
82. Bibliografia województwa szczecińskiego z zakresu problematyki przestrzenno-geograficznej (poz. 1018-1187)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1965 1965 Przejdź
83. Materiały kartograficzne starego Szczecina
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5-6 1962 1962 Przejdź
84. Kontakty Polska - NRD a obraz Niemiec w opiniach Polaków
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1981 1981 Przejdź
85. Problematyka przemian w postawach Polaków względem Niemców w XXX-leciu NRD /rozważania wstępne/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1979 1979 Przejdź
86. Zmiany w postawach Polaków względem Niemców
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Przejdź
87. Struktura i cechy społeczne pracowników Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1969 1969 Przejdź
88. Problematyka badań socjograficznych nad ludnością osiedla Gumieńce /w Szczecinie/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1962 1962 Przejdź
89. Program i warunki skracania czasu pracy w przemyśle polskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1975 1975 Przejdź
90. Fluktuacja siły roboczej w zakładach pracy a problemy więzi stabilizujących pracowników
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1976 1976 Przejdź
91. Stan i perspektywy rozwoju stosunków ekonomicznych między Polską i krajami Afryki Zachodniej w świetle sytuacji ekonomicznej u progu lat osiemdziesiątych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1985 1985 Przejdź
92. Ropa naftowa w gospodarce Polski w latach 1968-1971
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1974 1974 Przejdź
93. Przestrzenne zróżnicowanie wybranych wskaźników efektywności produkcji w przemyśle makroregionu północnego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
94. Stan i funkcjonowanie sieci handlowej oraz jej wpływ na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych ludności wiejskiej w rejonie o przewadze rolnictwa uspołecznionego. /Na przykładzie regionu łobeskiego/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1977 1977 Przejdź
95. Kontakty naukowe polsko-skandynawskie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1967 1967 Przejdź
96. Informacja o kompleksowym obozie społeczno-naukowym studentów WSP i PAM w Moryniu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Przejdź
97. Kronika kulturalna Szczecina /Wrzesień - grudzień 1977 r./
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1978 1978 Przejdź
98. Kronika kulturalna Szczecin /Styczeń-marzec 1978 r./
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1978 1978 Przejdź
99. Kronika kulturalna Szczecina /Kwiecień-wrzesień 1978 r./
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1978 1978 Przejdź
100. Eventy jako sposób przyciągania mieszkańców i turystów
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
Strona