Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Zarządzanie wiedzą w projektach marketingowych w świetle wyników badań

Autorzy: Alina Kozarkiewicz
AGH w Krakowie

Przemysław Wójcik
AGH w Krakowie
Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą projekty marketingowe metody zarządzania wiedzą narzędzia do zarządzania wiedzą
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (383-394)

Abstrakt

Projekty marketingowe stanowią specyficzną kategorię projektów. Ich sukces jest wypadkową wielu różnych czynników, ale jednym z nich jest niewątpliwie wiedza zespołów projektowych, dotycząca bardzo różnych dziedzin, m.in.: zarządzania, estetyki, psychologii, technologii informatycznych. Celem artykułu jest prezentacja wybranych aspektów problematyki zarządzania wiedzą w projektach marketingowych. W pierwszej części artykułu zaprezentowano dyskusję na temat roli zarządzania wiedzą w projektach marketingowych. W drugiej części pracy omówiono wyniki badań empirycznych, których celem było poznanie opinii i doświadczeń pracowników agencji marketingowych na temat systemów zarządzania wiedzą, ich składowych – metod i narzędzi, a także roli, jaką odrywają w efektywnej realizacji projektów marketingowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akanbi P., Adeyeye T., The association between advertising and sales volume: a case study of Nigerian Bottling Company Plc, „Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences“ 2011.
2.Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, Definition of Marketing, AMA, 2013.
3.Badania jakościowe. Metody i narzędzia. Tom. 2, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
4.Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
5.De Long D., Fahey L., Diagnosing cultural barriers to knowledge management, „Academy of Management” 2000.
6.Doyle P., Value-based marketing, „Journal of Strategic Marketing” 2008.
7.Fazlagić J., Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie wiedzą, „e-mentor” 2014.
8.Firestone J.M., McElroy M.W., Key issues in the New Knowledge Management, Butterworth− Heinemann, 2003.
9.Gephart K., Marsick V., Van Buren M., Spiro M, Learning organizations come alive, „Training and Development” 1996.
10.Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
11.Kotler P., Marketing, wydanie jedenaste, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
12.Kozarkiewicz A., Zarządzanie portfelami projektów, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
13.Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
14.Mayer-Schönberger V., Cukier K., Big data: a revolution that will transform how we live, work, and think, Houghton Mifflin Harcourt, USA 2013.
15.McDermott R., Why information Technology Inspired but can not deliver Knowledge Management, „California Management Review” 1999.
16.Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
17.Project Management Institute, A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Fourth Edition, PMI 2008.
18.Sedlacek T., Ekonomia dobra i zła, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011.
19.Solomon M.R., Zachowania i zwyczaje konsumentów. Wydanie VI, Helion, Gliwice 2006.
20.Zarządzanie wiedzą w projektach, red. M. Trocki, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.