Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015

Rok wydania:2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Doskonalenie procesów w organizacjach oparte na współpracy z klientami w kontekści e orientacji na jakość

16 (11-26) Renata Brajer-Marczak Więcej
2.

Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy uniwersalistycznej i sytuacyjnej

16 (27-42) Katarzyna Gadomska-Lila Więcej
3.

Humanistyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem pracy

14 (43-56) Adam Górny Więcej
4.

Wybrane aspekty prawne projakościowej reorientacji w polskim szkolnictwie wyższym a paradygmat zarządzania jakością

12 (57-68) Piotr Grudowski Więcej
5.

Analiza atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji wrocławskiej w latach 2009–2013

14 (69-82) Jarosław Ignacy Więcej
6.

Ocena pracowników jako narzędzie zwiększania ich kompetencji i wyników pracy

12 (83-94) Bożena Kromer Więcej
7.

Wpływ jakości środowiska pracy na zachowania pracowników

16 (95-110) Katarzyna Krot, Dagmara Lewicka Więcej
8.

Wpływ społecznych czynników makrootoczenia na strategie współczesnych przedsiębiorstw

14 (111-124) Ryszard Królik Więcej
9.

Studium przypadku jako metoda dydaktyczna

10 (125-134) Dominika Latusek-Jurczak Więcej
10.

Strategia zarządzania oświatą – sieci współpracy i samokształcenia

18 (135-152) Regina Lenart Więcej
11.

Rola modeli biznesowych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie

14 (153-166) Sylwia Łęgowik-Świącik Więcej
12.

Przywództwo w kierowaniu jednostką organizacyjną policji

12 (167-178) Joanna Łuczak Więcej
13.

Rutyny biznesowe w networkingu – wyzwania pomiarowe

12 (179-190) Maciej Mitręga Więcej
14.

Zjawisko koincyndencji w sektorze mechanizacji rolnictwa – rekomendacje w kierunku elastyczności produktowej

20 (191-210) Przemysław Niewiadomski, Bogdan Nogalski Więcej
15.

Instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagające realizację strategii przedsiębiorstwa

12 (211-222) Edward Nowak Więcej
16.

Anomia strategiczna – próba konceptualizacji

12 (223-234) Paweł Nowodziński Więcej
17.

Wdrażanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą w regionie z wykorzystaniem metodyki foresight

14 (235-248) Hubert Pachciarek, Malwina Szarek Więcej
18.

Kultura organizacyjna a dojrzałość projektowa organizacji

14 (249-262) Katarzyna Piwowar-Sulej Więcej
19.

Organizacja działająca pod presją czasu – szanse i zagrożenia

14 (263-276) Anna Pluta Więcej
20.

Wpływ struktury organizacyjnej na efekty wdrożenia strategii

12 (277-288) Joanna Radomska Więcej
21.

System nagród jako mechanizm wspierający wewnątrzorganizacyjne dzielenie się wiedzą

14 (289-302) Aleksandra Rudawska Więcej
22.

Orientacja na ryzyko w procesie podejmowania decyzji strategicznych

18 (303-320) Elżbieta Urbanowska-Sojkin Więcej
23.

Wzrost zatrudnienia w pomorskich firmach – świadome planowanie czy przypadek

11 (321-331) Julita E. Wasilczuk Więcej
24.

Symulacja interaktywna we wspomaganiu rozwoju organizacji

12 (335-346) Alicja Balcerak Więcej
25.

Zarządzanie przedsiębiorstwem w obszarze poddanym nadzorowi antymonopolowemu. Ujęcie makroekonomiczne

12 (347-358) Agnieszka Barcik Więcej
26.

Zarządzanie łańcuchem logistycznym w procesie produkcji farb proszkowych

14 (359-372) Radosław Drozd, Karol Kufel Więcej
27.

Ocena realizacji strategii społecznej odpowiedzialności

10 (373-382) Helena Kościelniak Więcej
28.

Zarządzanie wiedzą w projektach marketingowych w świetle wyników badań

12 (383-394) Alina Kozarkiewicz, Przemysław Wójcik Więcej
29.

Zarządzanie płynnością finansową a wielkość przedsiębiorstwa – wybrane aspekty na podstawie badań empirycznych

12 (395-406) Małgorzata Okręglicka Więcej
30.

Rola tożsamości organizacji w budowaniu strategii – studium przypadku

14 (407-420) Katarzyna Ragin-Skorecka Więcej
31.

Kategoria „profesjonalizmu” w opinii studentów zarządzania

14 (421-434) Michał Tomczak Więcej
32.

CSR jako element zarządzania wizerunkiem banku

12 (435-446) Agnieszka Werenowska Więcej
33.

System jakości kształcenia wydziału Y w szkole wyższej X z perspektywy kryteriów modelu CAF

14 (447-460) Małgorzata Wiśniewska Więcej
34.

Jak firmy z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych zarządzają wiedzą? Prezentacja wyników badań

13 (461-473) Małgorzata Zięba Więcej
35.

Recenzja Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2013

9 (477-485) Bogdan Nogalski Więcej