Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
CSR jako element zarządzania wizerunkiem banku

Autorzy: Agnieszka Werenowska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu zarządzanie bank wizerunek
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (435-446)

Abstrakt

Współcześnie CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility) – jest postrzegany jako rodzaj działalności strategicznej przedsiębiorstwa. Społeczna odpowiedzialność biznesu od dwóch dekad jest nieodzownym elementem marketingu bankowego. Liczące się banki wykorzystują narzędzia CSR do aktywnego wspierania swojego wizerunku jako firmy społecznie odpowiedzialnej. Celem artykułu jest przedstawienie społecznej odpowiedzialności biznesu jako elementu zarządzania oraz kreowania wizerunku banku. Przedstawiono narzędzia CSR możliwe do stosowania przez banki oraz wyniki badań własnych dotyczących oceny narzędzi CSR stosowanych przez banki w opinii konsumentów. Polityka społecznie odpowiedzialna była wśród badanych postrzegana pozytywnie, jednak nie miało to większego wpływu na ocenę instytucji finansowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borowiec L., Rola rachunkowości w raportowaniu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 129, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2013.
2.Filek J., Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego. Poradnik dla samorządów, MSAP i MSWiA, Kraków 2004.
3.Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G., Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, w: Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Biuro Stałego Koordynatora ONZ w Polsce, Warszawa 2002.
4.Ławicki J.S., Marketing sukcesu – partnering, Difin, Warszawa 2005.
5.Łukasiewicz-Kamińska A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego, Difin, Warszawa 2011.
6.Poganowska B., Elementy etyki gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa 2004.
7.Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Wydawnictwo Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
8.Sokołowska A., Cechy społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa w dobie kryzysu, w: Współczesne przedsiębiorstwo: zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu, red. J. Fryca, J. Jaworski, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku t. 4, Gdańsk 2009.
9.Szablewski A., Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009.
10.Szreder M., Badania opinii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Gdańsk 2002.
11.Tyszkiewicz A., Corporate social responsibility – wybór czy konieczność?, w: Sztuka public relations. Z doświadczeń polskich praktyków, Wydawnictwo Związku Firm Public Relations, Warszawa 2006.
12.Wołoszyn J., Ratajczak M., Modele społecznej odpowiedzialności biznesu – rozważania teoretyczne, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013.