Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Wpływ społecznych czynników makrootoczenia na strategie współczesnych przedsiębiorstw

Autorzy: Ryszard Królik
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: makrootoczenie otoczenie społeczne strategie przedsiębiorstw
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (111-124)

Abstrakt

W artykule dokonano próby analizy związków występujących na granicy przedsiębiorstwa, jego klientów i otocznia społecznego. Opisano możliwości i podano przykłady oddziaływania przedsiębiorstw na konsumentów i własne otoczenie oraz możliwości oddziaływania społeczeństwa na współczesne przedsiębiorstwa i ich decyzje strategiczne. Poruszono również problem kształtowania świadomości konsumentów w kwestii wyboru dóbr i tym samym oddziaływania na strategie producentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Filipczuk J., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, teoria i praktyka, WSZiM, Sochaczew 2008.
2.Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
3.http://freeisoft.pl/2012/08/lista-szkodliwych-substancji-e-i-konserwantow-zawartych-wjedzeniu.
4.http://pieniadze.gazeta.pl/pieniadz/1,136200,15442022,_Rz___Rynek_parowek_w_Polsce_jest_wart_3_mld_zl_i.html.
5.Malczyńska-Biały M., Konsumeryzm w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Polityka i Społeczeństwo” 2012, nr 10.
6.Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1999.
7.Olejniczak K., Wpływ wybranych czynników ekologicznego aspektu CSR na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego, „Annual Set the Environment Protection” 2013, vol. 15, t. 15.
8.Skonieczny J., Analiza strategiczna, w: Zarządzanie Strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, red. M. Moszkowicz, PWE, Warszawa 2005.
9.www.firmymiesne.pl/artykul/zdrowe-parowki-dla-dzieci-wedliny-bez-glutaminianu-ifosforanow,266.
10.www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8167267.
11.Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.