Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Wpływ jakości środowiska pracy na zachowania pracowników

Autorzy: Katarzyna Krot
Politechnika Białostocka

Dagmara Lewicka
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Słowa kluczowe: jakość środowiska pracy zaufanie organizacyjne behawioralna odpowiedź pracowników
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (95-110)

Abstrakt

W artykule przedstawiono próbę zidentyfikowania wpływu wybranych aspektów postrzeganej przez pracowników jakości środowiska pracy na prezentowane przez nich zachowania takie jak intencja odejścia, zachowania obywatelskie i podejmowanie ryzyka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Colquitt J.A., Noe R.A., Jackson C.L., Justice in teams: antecedents and consequences of procedural justice climate, „Personnel Psychology” 2002, t. 55, nr 1.
2.Cropanzano R., Mitchell M.S., Social Exchange Theory, „An Interdisciplinary Review Journal of Management” December 2005, t. 31, nr 6.
3.Eisenberger R., Armeli S., Rexwinkel B., Lynch P.D., Rhoades L,. Reciprocation of perceived organizational support, „Journal of Applied Psychology” 2001, nr 86.
4.Ellonen R., Blomqvist K., Puumalainen K., The role of trust in organisational innovativeness, „European Journal of Innovation Management” 2008, t. 11, nr 2.
5.Krot K. Lewicka D., Human side of innovation-individual and organisational environment- -related aspects: the case of IBM, „International Journal of Innovation and Learning” 2011, t. 9, nr 4.
6.Lewicka D., Supporting innovation through HRM practices – importance of motivation, „International Journal of Innovation and Learning” 2013, t. 14, nr 2.
7.Lewicka D., Rola funkcji personalnej w zapobieganiu dysfunkcjom o patologiom, w: Zapobieganie patologiom w organizacji. Rola funkcji personalnej, red. D. Lewicka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
8.McElroy M.W., Social Innovation Capital, „Journal of Intellectual Capital” 2002, nr 3 (1).