Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Analiza atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji wrocławskiej w latach 2009–2013

Autorzy: Jarosław Ignacy
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: atrakcyjność inwestycyjna regionu czynniki atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska i aglomeracji wrocławskiej lokalizacja krajowych i zagranicznych inwestycji
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (69-82)

Abstrakt

Atrakcyjność inwestycyjna w dużym stopniu decyduje o poziomie rozwoju i konkurencyjności poszczególnych obszarów w skali krajowej i międzynarodowej. Celem artykułu jest analiza atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji wrocławskiej w latach 2009–2013 i wskazanie jej silnych oraz słabych stron na podstawie badań desk-research, które wskazują, że za szczególnie korzystne czynniki rozwoju województwa dolnośląskiego należy uznać najwyższy poziom rozwoju infrastruktury gospodarczej oraz najwyższą aktywność inwestycyjną wobec inwestorów w latach 2009–2013. Za niekorzystne czynniki należy natomiast uznać: utratę przewagi w zakresie dostępności transportowej w latach 2009–2013 oraz najniższy w Polsce poziom bezpieczeństwa powszechnego w 2013 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Assuncao S., Forte R., Teixeria A., Location determinants of FDI: A literature review, „FEB Working Papers “ 2011, nr 433, Universidade do Porto.
2.Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, red. H. Godlewska-Majkowska, Oficyna SGH w Warszawie 2012.
3.Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2013, red. M. Nowicki, IBnGR i KAS, Gdańsk 2013.
4.Barcley R., The location of foreign direct investment, Foreign Direct Investment in Emerging Economies 2000.
5.Bellak C., Leibrecht M., Riedl A., Labour costs and FDI flows into Central and Eastern European Countries: A survey of the literature and empirical evidence, „Structural Change & Economic Dynamics” 2008, vol. 19, nr 1.
6.Bevan A., Estrin S., The determinants of foreign direct investment into European transition economies, „Journal of Comparative Economics” 2004, nr 32.
7.Godlewska-Majkowska H., Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2013, Warszawa 2013.
8.Grabarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa 2000.
9.Ignacy J, Kopyściański T., Selection criteria of strategic goals for local government, „Argumenta Oeconomica” 2001, nr 2 (27).
10.Mironko A., Determinants of FDI flows within emerging economies, Studies in Economic Transition, Palgrave Macmillan 2014.
11.Onaran O., Stockhammer E., The effect of FDI and foreign trade on wages in the Central and Eastern European Countries in the post-transition era: A sectoral analysis for the manufacturing industry, „Structural Change & Economic Dynamics” 2008, vol. 19, nr 1.
12.Pelegrin A., Bolance C., Regional foreign direct investment in manufacturing. Do agglomeration economies matter?, „Regional Studies” 2008, vol. 42 (4).
13.Procher V., Agglomeration effects and the location of FDI: evidence from French first-time movers, „Annals of Regional Science” 2011, vol. 46, nr 2.
14.Raczyk A., Dołzbłasz S., Leśniak-Johann M., Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2010.
15.Seric A., Determinants of FDI location in Central and Eastern Europe (CEE), „OECD Journal: General Papers” 2010, vol. 2, OECD 2011.
16.Stawicka M., Kwieciński L., Wróblewski M., Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2010.
17.Strategiczne planowanie marketingowe, red. A. Styś, PWE, Warszawa 1999.
18.Wren C., Jones J., Assessing the regional impact of grants on FDI location: Evidence from U.K. Regional Policy, „Journal of Regional Science” 2011, vol. 51, nr 3.
19.Vogiatzoglu K., Vertical specialization and new determinants of FDI: Evidence from South and East Asia, „Global Economic Review” 2007, vol. 36, nr 3.