Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Zarządzanie przedsiębiorstwem w obszarze poddanym nadzorowi antymonopolowemu. Ujęcie makroekonomiczne

Autorzy: Agnieszka Barcik
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Słowa kluczowe: konkurencja nadzór antymonopolowy kartel nadużywanie pozycji dominującej
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (347-358)

Abstrakt

Budowanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo często wiąże się w praktyce z naruszeniem reguł konkurencji. Zdarza się, że reguły te uznawane są przez przedsiębiorców za utrudnienie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, stanowiąc barierę jego rozwoju. W artykule przedstawiono obszary działalności przedsiębiorstw, które podlegają szczególnemu nadzorowi ze strony organów antymonopolowych, a tym samym obciążone są ryzykiem dotkliwych sankcji finansowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barcik A., Dziwiński P., Leniency Program as an Innovative Legal Tool for Fighting Cartels within the European Union, „Ekonomia Menedżerska” 2012, nr 12.
2.Colomo P.I., The Law on Abuses of Dominance and the System of Judicial Remedies, LSE Law, Society and Economy Working Papers 13/2013, London School of Economics and Political Science Law Department 2013; www.lse.ac.uk/collections/law/wps/wps.htm.
3.Decyzja Komisji Europejskiej z 24.03.2004 r. COMP/C-3/37.792-Microsoft.
4.European Comission – Competition, Cartels statistics, http://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.
5.Fornalczyk A., Biznes a ochrona konkurencji, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
6.Jarocki T., Ewolucja polityki konkurencji we Wspólnocie Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008.
7.Jurczyk Z., Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2012.
8.Komunikat prasowy Komisji Europejskiej z 29.01.2014 r., europa.eu/rapid/press-release_IP-14-88_pl.htm.
9.Krasnodębska-Tomkiel M., Wspólnotowe prawo konkurencji. Skutki dla Polski, UOKiK, Warszawa 2006.
10.Levenstein M.C., Suslow V.Y., What Determine Cartel Success?, „Journal of Economic Literature” 2006, vol. XLIV.
11.M. Motta, Competition Policy: Theory and Practice, Cambridge University Press 2004.
12.Obwieszczenie Komisji Europejskiej z 9.12.1997 r. w sprawie definicji rynku właściwego w zakresie wspólnotowego prawa konkurencji, Dz. Urz. 1997, C 372.
13.Orzeczenie TS w sprawie 27/76: United Brands, Zb. Orz. 1978.
14.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany, DZ. Urz. 2010 C/47.
15.Zużewicz I., Zakaz porozumień antykonkurencyjnych, w: Konkurencja, red. Z. Brodecki, LexisNexis, Warszawa 2004.