Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Wzrost zatrudnienia w pomorskich firmach – świadome planowanie czy przypadek

Autorzy: Julita E. Wasilczuk
Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: planowanie sektor MSP zmiany zatrudnienia
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (321-331)

Abstrakt

Problematyka poruszająca relację planowania w małych przedsiębiorstwach do wyników przez nie osiąganych doczekała się wielu badań, których wyniki są niejednoznaczne. Niejednoznaczność ta w dużym stopniu jest spowodowana wykorzystywaniem różnych miar tych zależności. Przeprowadzone na Pomorzu badania panelowe wskazały jednoznacznie na brak związków między planowaniem a wynikiem funkcjonowania przedsiębiorstwa mierzonego wzrostem zatrudnienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brinckmann J., Grichnik D., Kapsa D., Should entrepreneurs plan or just storm the castle? A meta-analysis on contextual factors impacting the business planning – performance relationship in small firms, „Journal of Business Venturing” 2010, vol. 25 (1).
2.Dibrella C., Craig J.B., Neubaum D.O., Linking the formal strategic planning process, planning flexibility, and innovativeness to firm performance, „Journal of Business Research” 2014, vol. 67 (9).
3.Dominiak P., Wasilczuk J.E., Zięba K., Daszkiewicz N., Sobiechowska-Ziegert A., Sektor MSP na Pomorzu w warunkach spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, Agencja Rozwoju Pomorza SA, Gdańsk 2013.
4.Gibson B., Cassar G., Longitudinal analysis of relationships between planning and performance in small firms, „Small Business Economics” 2005, nr 25.
5.Gibson B., Cassar G., Planning behavior variables in small firms, „Journal of Small Business Management” 2002, nr 40 (3).
6.Greenley G.E., Does strategic planning improve company performance?, „Long Range Planning” 1986, vol. 19, nr 2.
7.Hoffman R. The strategic planning process and performance relationship: does culture matter?, „Journal of Business Strategies. Spring 2007, vol. 24 (1).
8.Lumpkin G.T., Dess G., Simplicity as a strategy-making process: the effects of stage of organizational development and environment on performance, „Academy of Management Journal” 1995, vol. 38 (5).
9.Rauch A., Frese M., A contingency approach to small scale business success: a longitudinal study on the effects of environmental hostility and uncertainty on the relationship of planning and success, w: Frontiers of entrepreneurship research, red. P. Reynolds, W. Bygrave, N. Carter, S. Manigart, C. Mason, G. Meyer, K. Shaver, Babson Park, Babson College 1998.
10.Shrader C.B., Mulford C., Blackburn V., Strategic and operational planning, uncertainty, and performance in small firms, „Journal of Small Business Management” 1989, nr 27 (October).
11.Thomé A., Scavarda L., Fernandez N., Scavarda A., Sales and operations planning and the firm performance, „International Journal of Productivity and Performance Management” 2012, vol. 61 (4).
12.Wasilczuk J.E., Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.