Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Wybrane aspekty prawne projakościowej reorientacji w polskim szkolnictwie wyższym a paradygmat zarządzania jakością

Autorzy: Piotr Grudowski
Politechnika Gdańska
Słowa kluczowe: zarządzanie jakością szkolnictwo wyższe system prawny
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (57-68)

Abstrakt

W artykule zaprezentowano diagnozę stanu obecnego polskich regulacji prawnych dotyczących jakości w szkolnictwie wyższym. Wskazano mankamenty wynikające z aktualnej postaci tych regulacji. Przedstawiano też propozycje działań umożliwiających poprawę sytuacji oraz model działań na rzecz jakości w naszych uczelniach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bargh C., Scott P., Smith D., Governing Universities: changing the culture?, Buckingham: SRHE and Open University Press 1996.
2.Bawden R., Zuber-Skerritt O., The concept of process management, „The Learning Organization” 2002, nr 3.
3.Burlton R., Business process management: Profiting from processes, Indianapolis: Sams 2001.
4.Commission of the European Communities, Investing efficiently in education and training: an imperative for Europe, COM(2002) 779, 2003.
5.Escotet M.A., University Governance, Accountability and Financing, w: Higher education in the World 2006, The Financing of Universities.
6.Eurydice, Key data on higher education in Europe – 2007 Edition, Bruksela, Eurydice, 2007.
7.Gordon G., Whitchurch C., Managing human resources in higher education: the implications of a diversifying workforce, „Higher Education Management and Policy” 2007, t. 19, nr 2.
8.Grudowski P., Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej (Seria Monografie), Gdańsk 2007.
9.Raport końcowy, Modele zarządzania uczelniami w Polsce, Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
10.Shattock M., Managing Successful Universities, Maidenhead, SRHE and Open University Press, 2003.
11.Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. European Association for Quality Assurance in Higher Education, 3rd edition, Helsinki 2009.
12.Towards a New Model of Governance for Universities? A Comparative View, red. F. Merrien, Jessica Kingsley (Higher Education Series, 53), 1999.
13.Wawak T., Jakość zarządzania w szkołach wyższych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
14.Wspólna Metoda Oceny – The Common Assessment Framework (CAF), Improving Public Organisations through Self-Assessment, www.eipa.eu/CAF (3.10.2014).
15.Zechlin L., Strategic Planning in Higher Education, w: International Encyclopedia of Education, wyd. III, Elsevier, Amsterdam 2008.