Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 19.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Analiza potrzeb i oferty szkół wyższych województwa zachodniopomorskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
2. Wybrane aspekty prawne projakościowej reorientacji w polskim szkolnictwie wyższym a paradygmat zarządzania jakością
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
3. System jakości kształcenia wydziału Y w szkole wyższej X z perspektywy kryteriów modelu CAF
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Przejdź
4. Social media as a relationship marketing tool of modern university
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
5. Tendencje rozwojowe narzędzi e-learningowych w szkolnictwie wyższym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
6. Nowy algorytm podziału dotacji dla uczelni. Szanse i zagrożenia dla publicznych uczelni zawodowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Przejdź
7. O wewnętrznych systemach zapewniania jakości w uczelniach polskich – w kontekście specyfiki ich genezy i wdrożeń
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
8. Niż demograficzny w szkolnictwie wyższym – konsekwencje i proponowane sposoby przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
9. Kazimierz Musiał, Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, ss. 378
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
10. Uniwersytet, „myśl niezależna” i FRONT. Działania Forum Rozmów o Nowych Teoriach
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
11. Dimensions of brand commitment – case of higher education
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
12. Społeczno-gospodarcze efekty doskonalenia jakości usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
13. Ocena praktyk zawodowych w opinii studentów jako element doskonalenia jakości kształcenia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
14. Strategiczny marketing jako narzędzie budowania wizerunku uczelni wyższych w Szczecinie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
15. Średnie tempo zmian liczby absolwentów z tytułem magistra w Polsce
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Przejdź
16. Studium teoretyczne na temat współczesnych problemów polskiego szkolnictwa wyższego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Przejdź
17. Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946–2021). Od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 36 (65) 2021 2021 Przejdź
18. Komu uniwersytet? Komu? Prowincjonalność, peryferyjność i rubieże
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
19. Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – droga kieleckiego środowiska naukowego do uniwersytetu klasycznego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
Strona