Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2013
Uniwersytet, „myśl niezależna” i FRONT. Działania Forum Rozmów o Nowych Teoriach

Autorzy: Maksymilian Chutorański
Uniwersytet Szczeciński

Jacek Moroz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: uniwersytet szkolnictwo wyższe
Rok wydania:2013
Liczba stron:6 (193-198)

Abstrakt

Sprawozdanie:  Uniwersytet, „myśl niezależna” i FRONT. Działania Forum Rozmów o Nowych Teoriach.  
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Fabryki dyplomów czy universitas? O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej, red. M. Czerepaniak-Walczak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
2.2013; „Studia Pedagogiczne” 2013, LXVI.
3.Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności wiedzy i władzy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.