Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2013

Rok wydania:2013

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Uniwersytet wobec zmiany kulturowej w Polsce

13 (11-23) Jolanta Miluska Więcej
2.

Na marginesie sporu. Akcja i reakcja studentów wobec reformy szkolnictwa wyższego

18 (25-42) Oskar Szwabowski Więcej
3.

Ewaluacja rozwojowa jako proces kształtowania u studentów postaw projakościowych

20 (43-62) Justyna Nowotniak Więcej
4.

Czy opłaca się studiować?

12 (65-76) Wojciech Jarecki Więcej
5.

(Lepsze) przygotowanie studentów i absolwentów szkół wyższych do wyzwań rynku pracy jako priorytet dzisiejszej edukacji

16 (77-92) Justyna Wrzochul-Stawinoga Więcej
6.

Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta

17 (93-109) Anna Kowalik Więcej
7.

Kształcenie na poziomie wyższym w polskim więziennictwie – cel do osiągnięcia czy perspektywiczne wyzwanie?

14 (111-124) Natalia Pietruszka Więcej
8.

Stereotypy kobiecości w opiniach studentek i ich babć

23 (127-149) Anna Biały Więcej
9.

W poszukiwaniu innowacyjnych metod kształcenia w pedagogice. Doświadczenia z uczestnictwa w Kursie Intensywnym LLP-Erasmus

12 (151-162) Krzysztof Sawicki, Emilia Żyłkiewicz-Płońska Więcej
10.

Agnieszka Cybal-Michalska, Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013, ss. 405

6 (165-170) Małgorzata Mikut Więcej
11.

Mariola Gańko-Karwowska, Działania społeczności akademickiej w wirtualnej uniwersyteckiej sferze publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 273

8 (171-178) Małgorzata Anna Kućko Więcej
12.

Kazimierz Musiał, Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, ss. 378

7 (179-185) Oskar Szwabowski Więcej
13.

Transgraniczny aspekt szkolenia studentów na przykładzie projektu „Pomerania”

5 (187-191) Aleksandra Sander Więcej
14.

Uniwersytet, „myśl niezależna” i FRONT. Działania Forum Rozmów o Nowych Teoriach

6 (193-198) Maksymilian Chutorański, Jacek Moroz Więcej
15.

Szkoła wyższa – (r)e-wolucje: kariery akademickie Ogólnopolska konferencja naukowa 4–5 września 2014 roku

2 (199-200) Anna Murawska Więcej