Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2013
W poszukiwaniu innowacyjnych metod kształcenia w pedagogice. Doświadczenia z uczestnictwa w Kursie Intensywnym LLP-Erasmus

Autorzy: Krzysztof Sawicki
Uniwersytet w Białymstoku

Emilia Żyłkiewicz-Płońska
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: Kurs Intensywny LLP-Erasmus resocjalizacja młodzież społecznie niedostosowana profi laktyka problemów społecznych studia nad młodzieżą dydaktyka szkoły wyższej
Rok wydania:2013
Liczba stron:12 (151-162)

Abstrakt

The authors present innovative teaching methods applied in the implementation of the three-year Intensive Programme SPICY (Special Project International Capacitybuilding Youthwork), conducted in 2011–2014 within the framework of the LLP-Erasmus. Due to the duration of the Programme three thematic areas have been set out. The fi rst edition of the Programme was dedicated for international analyses of key terms and concepts related to the youth and youth studies. Participants gathered information and theoretical approaches towards de fi ning youth in their countries, with particular emphasis on the psychological, social and cultural aspects. In the next year of the Programme, participants focused on topics related to youth problems and youth delinquency. In these areas empirical studies were conducted. The last edition of SPICY! was concentrated on the 162 Krzysztof Sawicki, Emilia Żyłkiewicz-Płońska working methods with young people in different countries, within a special focus onsocial prevention towards youth delinquent behavior.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.European Commission, Erasmus+ Programme Guide.