Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2013
Mariola Gańko-Karwowska, Działania społeczności akademickiej w wirtualnej uniwersyteckiej sferze publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, ss. 273

Autorzy: Małgorzata Anna Kućko
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: społeczność akademicka uniwersytet
Rok wydania:2013
Liczba stron:8 (171-178)

Abstrakt

Recenzja książki M. Gańko-Karwowskiej, Działania społeczności akademickiej w wirtualnej uniwersyteckiej sferze publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,Szczecin 2013.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jaskulska S., Pokolenie Obok? Jak to jest z zaangażowaniem obywatelskim studentów, w: Fabryki dyplomów czy universitas, red. M. Czerepaniak-Walczak, Oficyna
2.Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
3.Kostkiewicz J., Wspólnota akademicka i tożsamość studenta w kontekście zjawisk, ofert i skutków oddziaływania dominujących ideologii, w: Szkoła wyższa w toku
4.zmian. Diagnozy i konstatacje, red. J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.