Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2013
Kazimierz Musiał, Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, ss. 378

Autorzy: Oskar Szwabowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: uniwersytet szkolnictwo wyższe
Data publikacji całości:2013
Liczba stron:7 (179-185)

Abstrakt

Recenzja książki K. Musiała, Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drapińska A., Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.