Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2013
Agnieszka Cybal-Michalska, Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013, ss. 405

Autorzy: Małgorzata Mikut
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: młodzież akademicka kariera zawodowa
Data publikacji całości:2013
Liczba stron:6 (165-170)

Abstrakt

Recenzja książki A. Cybal-Michalskiej, Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzezińska A. I., Kaczan R., Piotrowski K., Rekosiewicz M., Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt?, „Nauka” 2011, nr 4.
2.www.sprawynauki.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2305:prekaryzacja-w-ofensywie&catid=301&Itemid=30 (29.09.2012).