Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2013
Kształcenie na poziomie wyższym w polskim więziennictwie – cel do osiągnięcia czy perspektywiczne wyzwanie?

Autorzy: Natalia Pietruszka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kształcenie na poziomie wyższym więziennictwo zakład karny areszt śledczy
Rok wydania:2013
Liczba stron:14 (111-124)

Abstrakt

Educational processes as an issue, concern not only the society as a whole, but also the part of it, which happens to be rejected, stigmatized and sometimes even isolated. In the period in which the processes of rehabilitation undergo crisis and prison service is looking for effective solutions to reduce recidivism rates, noticing how important education is in the correctional process of a convict is essential. As an educated prisoner is the one who is equipped with instruments giving him or her more opportunities to assimilate into society after leaving a penitentiary unit. Acquisition of professional quali fi cations, education at a secondary level, general, technical or even higher, give a much greater chance of re-adaptation to the environment after serving a sentence.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hołda Z., Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX, Warszawa 2008.
2.Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa 2010.
3.Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Arche, Gdańsk 2003.
4.Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX, Warszawa 2012.
5.Sobczyszyn U., Czynniki utrudniające społeczną readaptację skazanych po odbyciu kary pozbawienia wolności – ogólna charakterystyka, w: Zagadnienia readaptacji społecznej skazanych, red. F. Kozaczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
6.Szczygieł G., Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym, Temida 2, Białystok 2003.
7.Szecówka A., E-learning jako czynnik wspierający edukację osadzonych i ich readaptację społeczną, w: Kara pozbawienia wolności a readaptacja społeczna skazanych, red. A. Szerląg, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2011.
8.Szecówka A., Kształcenie resocjalizujące, w: Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, t. 1, red. B. Urban, J. Stanik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
9.Szymanowska A., Więzienie i co dalej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.
10.Szymanowski T., Świda Z., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Wydawnictwo Atut, Wrocław 1998.
11.www.sw.gov.pl/pl/o-sluzbie-wieziennej/edukacja-skazanych (25.11.2013).