Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2013
Czy opłaca się studiować?

Autorzy: Wojciech Jarecki
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: studia wyższe bezrobocie wynagrodzenie
Rok wydania:2013
Liczba stron:12 (65-76)

Abstrakt

The article discusses the correlation between education and economy. The main aim was to present bene fi ts from entering higher education, with special reference to bene fi ts deriving in terms of labour market (wage/salary, unemployment rate) and other bene fi ts (concern for health, life and job satisfaction, etc.). The analysis of data and the fi ndings of research referred to in the literature on the subject have enabled the author to conclude that higher education does pay off.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bodenhöfer H. J., Finanzierungsprobleme und -alternativen der Bildungspolitik, „Zeitschrift für Wirtschaftsund Sozialwissenschaften“ 1978, nr 2.
2.Denison e. f., The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before, Committee for Economic Development, New York 1962.
3.Eckaus R. S., Die Bedeutung der Bildung für das Wirtschaftswachstum, Bildungsinvestitionen und Wirtschaftswachstum, K. Hüfner, Stuttgart 1970.
4.Ederer P., Kopf C., Schuler P., Ziegele F., Umverteilung von unten nach oben durch gebührenfreie Hochschulausbildung. Materialsammlung, Centrum für Hochschulentwicklung, Gütersloh 2000.
5.Jarecki W., Poziom wykształcenia a kształcenie ustawiczne w Polsce i w Unii Europejskiej, „Polityka Społeczna” 2006, nr 8.
6.Jarecki W., Szacowanie kosztów i efektów kształcenia na poziomie wyższym, , Rozprawy i Studia, t. 789, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
7.Jarecki W., Wyniki badań w kwestii efektów kształcenia, w: Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku, red. C. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, IPISS, Warszawa 2009.
8.Marshall a., Zasady ekonomiki, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1928.
9.Psacharopoulos G., The Profitability of Investment in Education, University Oldenburg, Paper Reviews, Oldenburg 1995.
10.Schmidtchen D., Roland K., Mehr Markt im Hochschulbereich: Zur Effizienz und Gerechtigkeit von Studiengebühren, Center for the Studies of Law and Economics, Diskussionspapier 2005, nr 5.
11.Schultz T. W., Investment in Human Capital, „The American Economic Review” 1961, nr 51.
12.Smith a., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954; J.B. Say, Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960.
13.Stoker E., Streckeisen U., Wolter S. C., Indikatoren zum Humankapital, Bundesamt fűr Statistik, Neuchatel 1998.
14.Vila L., The Non-monetary Benefits of Education, „European Journal of Education” 2000, nr 35, nr 1–1.
15.W. T. Schultz, Education and Economic Growth, w: Social Forces Influencing American Education, red. H.B. Nelson, University of Chicago Press, Chicago 1961.
16.Woessmann L., New Evidence on the Missing Resorce-Performance Link in Education, „Kiel Working Papers” 2001, nr 1051.
17.Wolfe B., Haveman R., Accounting for the Social and Non-Market Benefits of Education, w: The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-Being, Raport z sympozjum organizowanego pod patronatem OECD: The contribution of human and social capital to sustained economic growth and well-being, red. J.F. Helliwell, Québec City 2000.