Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2013
O wewnętrznych systemach zapewniania jakości w uczelniach polskich – w kontekście specyfiki ich genezy i wdrożeń

Autorzy: Dorota Jankowska
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Słowa kluczowe: Szkolnictwo wyższe w Europie szkolnictwa wyższego w Polsce jakość szkolnictwa wyższego wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia
Rok wydania:2013
Liczba stron:15 (47-61)

Abstrakt

Artykuł, dotyczący obszaru problematyki jakości kształcenia akademickiego, głównym przedmiotem swoich zainteresowań czyni wewnętrzne systemy zapewniania jakości. Systemy te stanowią już powszechnie występujący i prawnie ugruntowany, trwały element funkcjonowania i organizacji polskich uczelni, niemniej przecież wciąż pozostający w procesie dookreślania swojego znaczenia.
Pobierz plik

Plik artykułu