Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2013

Rok wydania:2013

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Praca dyplomowa w procesie kształcenia wyższego – krytyczny przegląd opracowań metodycznych

21 (11-31) Sławomir Olszewski, Katarzyna Parys Więcej
2.

Fenomenografia jako metoda badania treści świadomościowych

11 (33-43) Jacek Moroz Więcej
3.

O wewnętrznych systemach zapewniania jakości w uczelniach polskich – w kontekście specyfiki ich genezy i wdrożeń

15 (47-61) Dorota Jankowska Więcej
4.

Niż demograficzny w szkolnictwie wyższym – konsekwencje i proponowane sposoby przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom

12 (63-74) Jacek Stachowicz Więcej
5.

Dlaczego szkoły wyższe nie wychowują?

21 (75-95) Małgorzata Anna Kućko Więcej
6.

Quality of lifelong education. Monitoring vs. evaluation. Case study


(Jakość edukacji ustawicznej. Monitoring a ewaluacja. Studium przypadku)
21 (99-119) Małgorzata Madej, Magdalena Jakubowicz Więcej
7.

Edukacja nieformalna bibliotek publicznych jako czynnik wspomagania procesu studiowania – przykładowe formy

16 (120-135) Danuta Tomczyk Więcej
8.

Discourse, Power, Resistance – 8.04-10.04 2014, Uniwersytet Greenwich, Londyn

3 (139-141) Przemysław Dudek Więcej
9.

VIII Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

11 (143-153) Teresa Andrzejewska Więcej