Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2013
Edukacja nieformalna bibliotek publicznych jako czynnik wspomagania procesu studiowania – przykładowe formy

Autorzy: Danuta Tomczyk
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: Edukacja nieformalna biblioteka publiczna formy
Rok wydania:2013
Liczba stron:16 (120-135)

Abstrakt

Idea edukacji nieformalnej w środowisku biblioteki publicznej pozwala realizować proces aktualizacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych i personalnych czytelników, który daje im poczucie sprawstwa, kreuje tzw. „modę edukacyjną” zachęca do uczenia się przez całe życie, pozwala minimalizować problem rozbieżności pomiędzy możliwościami a odpowiedzialnością za kształt przyszłości. Analiza przykładowych form kulturalno-edukacyjnych ujawnia, że biblioteki publiczne poza tradycyjną działalnością związaną z udostępnianiem zbiorów i udzielaniem informacji, są zaangażowane w proces wspierania osobowości na wartościach kultury.
Pobierz plik

Plik artykułu