Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Dimensions of brand commitment – case of higher education
(Wymiary zaangażowania w społeczność wokół marki na przykładzie szkolnictwa wyższego)

Autorzy: Katarzyna Dziewanowska
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: społeczność wokół marki zaangażowanie szkolnictwo wyższe
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (173-181)
Klasyfikacja JEL: M30 M31 I23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule skoncentrowano się na kwestiach zaangażowania w społecznościach wokół marki w szkolnictwie wyższym oraz jego związku z lojalnością studentów wobec uczelni. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiony jest przegląd literatury przedmiotu z zakresu społeczności wokół marki i zaangażowania, natomiast w części drugiej omówiono wyniki ilościowego badania własnego. Celem badania była weryfikacja trzywymiarowego modelu zaangażowania w społeczności wokół marki uniwersytetu oraz relacji wymiarów afektywnego, normatywnego i zobowiązania do kontynuacji z zachowaniami lojalnościowymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Algesheimer, R., Dholakia, U.M., Herrmann, A. (2005). The social influence of brand community: Evidence from European car clubs. Journal of Marketing, 69 (3), 19‒34.
2.Allen, N.J., Meyer, J.P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 63 (1), 1‒18.
3.Belk, R., Tumbat, G. (2005). The cult of Macintosh. Consumption, Markets, and Culture, 8 (3), 205‒217.
4.Boorstin, D. (1973). The Americans: The Democratic Experience. New York: Random House.
5.Churchill, G.J., Peter, J. (1984). Research design effects on the reliability of rating scales: a meta-analysis. Journal of Marketing Research, 21 (4), 360‒375.
6.Cova, B. (1997). Community and consumption: towards a definition of the linking value of product and services. European Journal of Marketing, 31, 297‒316.
7.Dziewanowska, K. (2016). Wymiary przynależności do społeczności wokół marki uczelni i ich konsekwencje. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVII (4), 161‒176.
8.Firat, F., Dholakia, N. (1998). Consuming people: from political economy to theatres of consumption. London: Routledge.
9.Jang, H., Olfman, L., Ko, I., Koh, J., Kim, K. (2008). The influence of on-line band community characteristics on community commitment and brand loyalty. International Journal of Electronic Commerce, 12 (3), 57‒80.
10.Kozinets, R. (2001, June). Utopian enterprise: articulation the meanings of Star Trek’s culture of consumption. Journal of Consumer Research, 28, 67‒88.
11.Martin, M.C., Moriuchi, E., Smith, R.M., Moeder, J.D., Nichols, C. (2015). The importance of university traditions and rituals in building alumni brand communities and loyalty. International Academy of Marketing Studies Journal, 19 (3), 107‒118.
12.McAlexander, J.H., Koenig, H.F. (2010). Contextual influences: Building brand community in large and small colleges. Journal of Marketing for Higher Education, 20 (1), 69‒84.
13.McAlexander, J.H., Koenig, H.F., Schouten, J.W. (2006). Building relationships of brand community in higher education: A strategic framework for university advancement. International Journal of Educational Advancement, 6 (2), 107‒118.
14.McAlexander, J., Schouten, J., Koenig, H. (2002). Building brand community. Journal of Marketing, 66 (1), 38‒54.
15.Meyer, J.P., Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: toward a general model. Human Resource Management Review, 11 (3), 299‒326.
16.Morgan, R.M., Hunt, S.D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing, 58 (3), 20‒38.
17.Muniz, A., O’Guinn, T. (2001). Brand community. Journal of Consumer Research, 27 (4), 412‒432.
18.Narayandas, N. (1996). The link between customer satisfaction and customer loyalty: an empirical investigation. Boston: Harvard Business Scholl.
19.Nunnally, J. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill.
20.Oliver, R.L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63, 33‒44.
21.Schouten, J., McAlexander, J. (1995, June). Subcultures of consumption: an ethnography of the new bikers. Journal of Consumer Research, 22, 43‒61.
22.Wierzbiński, J. (2006). Statystyka opisowa. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
23.Zhang, N., Zhou, Z.-m., Su, C.-t., Zhou, N. (2013). How do different types of community commitment influence brand commitment? The mediation of brand attachment. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16 (11), 836‒842.