Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2018.18-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 18 (2018)
Średnie tempo zmian liczby absolwentów z tytułem magistra w Polsce

Autorzy: Krystian Stróżewski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: metody statystyczne przyrost szkolnictwo wyższe
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (99-108)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania było ukazanie w jaki sposób, średnio, z roku na rok, zmienia się liczba absolwentów studiów wyższych z tytułem magistra w latach 2012–2016, w wybranych grupach wiekowych oraz analiza tempa tych zmian. Wykazane w pracy miary pomogą odpowiedzieć na pytanie, jak kształtuje się liczba studentów obecnie oraz jak przedstawia się ona na tle ogółu ludności w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu