Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 17.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Model of a regional cluster as an example of the concept for the development of the region
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
2. Evaluation of selected competitiveness factors of the freight rail market in Poland
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 886 PTiL nr 32 2015 Przejdź
3. „Lekka Kolej Towarowa ” jako innowacyjny system wspomagający realizację przewozów towarowych na obszarach aglomeracyjnych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
4. Proponowane modyfikacje strategii bezpośredniego celu inflacyjnegow świetle doświadczeń kryzysu finansowego
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Przejdź
5. Współczesne aspekty duszpasterskiego wsparcia rodziny na przykładzie wakacyjnych wczasorekolekcji dla rodzin
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2015 2015 Przejdź
6. Metafora i jej rola w portretowaniu postaci w Źwierzyńcu Mikołaja Reja
(Meluzyna)
nr 1 (6) 2017 2017 Przejdź
7. The British Government and the Naval Disarmament Conference in Geneva (1927).
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Przejdź
8. Fregowska kategoria Bedeutung (Frege's Notion of Bedeutung)
(Analiza i Egzystencja)
43 (2018) 2018 Przejdź
9. Korporacyjne fundusze wysokiego ryzyka – istota i propozycja typologii
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
10. Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w sektorze IT – studium przypadku SISMS Sp. z o.o.
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
11. BRYTYJSKO-NIEMIECKI UKŁAD MORSKI Z 18 CZERWCA 1935 ROKU
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Przejdź
12. Epigramat Boleslaus II Audax z cyklu Vitae Regum Polonorum Klemensa Janicjusza jako tradycja
(Meluzyna)
nr 2 (9) 2018 2018 Przejdź
13. Średnie tempo zmian liczby absolwentów z tytułem magistra w Polsce
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 18 (2018) 2018 Przejdź
14. Wissenschaftliche Diskussionen über die Grenzen der linguistischen Forschung: „Linguistische Treffen in Wrocław“ [Vol. 15]
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
15. POPULARNOŚĆ USŁUGI CARSHARING W GRUPIE WIEKOWEJ 18–25 LAT NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (47) 2019 2019 Przejdź
16. Internet of Things and biometric data versus employee privacy in the Polish case
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2020 (31) 2020 Przejdź
17. Holism and Atomism in Tractatus Logico-Philosophicus
(Analiza i Egzystencja)
55 (2021) 2021 Przejdź
Strona