Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2021.55-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 55 (2021)
Holism and Atomism in Tractatus Logico-Philosophicus

Autorzy: Krystian Bogucki
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: Ludwig Wittgensteim Holism Atomizm Znaczenie Traktat logiczno-filozoficzny.
Rok wydania:2021
Liczba stron:24 (25-48)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omawiam trzy koncepcje tego, czym jest holizm w Traktacie logiczno-filozoficznym Ludwiga Wittgensteina. Trzy stanowiska, które wyróżniam są następujące: i) Holizm Minimalistyczny (E. Anscombe, M. Black, D. Pears); ii) Holizm Umiarkowany (J. Conant, C. Diamond, G. Ryle); iii) Holizm Radykalny (G. Bar-Elli, M. Kremer, P. Livingston). Wnioskiem z mojej pracy jest stwierdzenie, iż Holizm Umiarkowany stanowi najbardziej adekwatną koncepcję holistycznych elementów w dziele Wittgensteina. Sądzę tak, ponieważ pogląd ten pozwala nam dostrzec, że holizm i atomizm stanowią dwa komplementarne aspekty Traktatu, trafnie odrzuca anachronistyczną interpretację ontologii dzieła Wittgensteina oraz poprawnie charakteryzuje użycie jako pojęcie o charakterze logiczno-syntaktycznym. W zakończeniu artykułu wskazuję konsekwencje podejmowanego przeze mnie tematu na całościową interpretację zarówno wczesnych, jak i późnych prac Wittgensteina.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anscombe, G.E.M. (1962). An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
2.Bar-Elli, G. (2005). Meaning and Use in Wittgenstein’s Tractatus (in Hebrew). Iyyun, 54, 375–402. English version available online at http://www.bar-elli. co.il/meanUse.pdf.
3.Black, M. (1966). A Companion to Wittgenstein’s Tractatus. Ithaca: Cornell University Press.
4.Bronzo, S. (2011). Context, Compositionality, and Nonsense in Wittgenstein’s Tractatus. In: R. Read, M. Lavery (eds.), Beyond the Tractatus Wars: The New Wittgenstein Debate (pp. 84–111). London: Routledge.
5.Bronzo, S. (2013). Atomism, Contextualism, and the Burden of Making Sense Cavellian Themes in the Tractatus. Wittgenstein-Studien, 4 (1), 96–108.
6.Caruthers P. (1989). Tractatarian Semantics: Finding Sense in Wittgenstein’s Tractatus. Oxford: Blackwell.
7.Conant, J. (1998). Wittgenstein on Meaning and Use. Philosophical Investigations, 21, 222–250.
8.Conant, J. (2002). The Method of the Tractatus. In: E.H. Reck (ed.), From Frege to Wittgenstein: Perspectives on Early Analytic Philosophy (pp. 374–462). Oxford: Oxford University Press.
9.Conant, J. (2004). Why Worry about the Tractatus? In: B. Stocker (ed.), Post-Analytic Tractatus (pp. 167–192). London: Routledge.
10.Dain, E. (2006). Contextualism and Nonsense in Wittgenstein’s Tractatus. South African Journal of Philosophy, 25 (2), 91–101.
11.Diamond, C. (1981). What Nonsense Might Be. Philosophy, 215 (56), 5–22. Reprinted in C. Diamond, 1995. The Realistic Spirit: Wittgenstein, Philosophy, and the Mind. Cambridge, MA: MIT Press.
12.Diamond, C. (1984). What Does a Concept Script Do? The Philosophical Quarterly, 136, vol. 34, 343–368. [Reprinted in C. Diamond, 1995. The Realistic Spirit: Wittgenstein, Philosophy, and the Mind. Cambridge, MA: MIT Press].
13.Diamond, C. (1988). Throwing Away the Ladder. Philosophy, 243, 63, 5–27. [Reprinted in C. Diamond, 1995. The Realistic Spirit: Wittgenstein, Philosophy, and the Mind. Cambridge, MA: MIT Press].
14.Diamond, C. (1995). The Realistic Spirit: Wittgenstein, Philosophy, and the Mind. Cambridge, MA: MIT Press.
15.Diamond, C. (2000). Does Bismarck Have a Beetle in His Box? The Private Language Argument in the Tractatus. In: A. Crary, R. Read (eds.), The New Wittgenstein (pp. 262–292). London: Routledge.
16.Diamond, C. (2002). Truth before Tarski. In: E.H. Reck (ed.), From Frege to Wittgenstein: Perspectives on Early Analytic Philosophy (pp. 252–279). Oxford: Oxford University Press.
17.Diamond, C. (2006). Peter Winch on the Tractatus and the Unity of Wittgenstein’s Philosophy. In: A. Pichler, S. Säätelä (eds.), Wittgenstein. The Philosopher and His Works (pp. 141–171). Frankfurt: Ontos.
18.Fodor, J., LePore, E. (1992). Holism. A Shopper’s Guide. Oxford: Blackwell.
19.Frege, G. (1891). Function and Concept. In: G. Frege (1984), Collected Papers on Mathematics, Logic and Philosophy (pp. 182–194). Ed. B. McGuinness. Oxford: Blackwell.
20.Frege, G. (1892a). On Sense and Meaning. In: G. Frege (1984), Collected Papers on Mathematics, Logic and Philosophy (pp. 157–177). Ed. B. McGuinness. Oxford: Blackwell.
21.Frege, G. (1892b). On Concept and Object. In: G. Frege (1984), Collected Papers on Mathematics, Logic and Philosophy (pp. 182–194). Ed. B. McGuinness. Oxford: Blackwell.
22.Gaskin, R. (2013). When Logical Atomism Met the Theaetetus: Ryle on Naming and Saying. In: M. Beaney (ed.), The Oxford Handbook of The History of Analytic Philosophy (pp. 851–869). Oxford: Oxford University Press.
23.Glock, H.-J. (2004). All Kinds of Nonsense. In: E. Ammereller, E. Fisher (eds.), Wittgenstein at Work: Method in the Philosophical Investigations (pp. 221–245). London: Routledge.
24.Hacker, P.M.S. (2000). Was He Trying to Whistle It? In: A. Crary, R. Read (eds.), The New Wittgenstein (pp. 353–388). London: Routledge.
25.Hacker, P.M.S. (2003). Wittgenstein, Carnap and the New American Wittgensteinians. The Philosophical Quarterly, 53, 1–23.
26.Kremer, M. (1997). Contextualism and Holism in the Early Wittgenstein. Philosophical Topics, 25 (2), 87–120.
27.Kremer, M. (2001). The Purpose of Tractarian Nonsense. Noûs, 35 (1), 39–73.
28.Kremer M. (2002). Mathematics and Meaning in the Tractatus. Philosophical Investigations, 25 (3), 272–303.
29.Livingston, P. (2004). “Meaning is Use” in the Tractatus. Philosophical Investigations, 27 (1), 34–67.
30.Pears, D. (1990). Wittgenstein’s Holism. Dialectica, 44 (1–2), 165–173.
31.McGuinness B. (2002). The Supposed Realism of The Tractatus. In: B. McGuinness, Approaches to Wittgenstein. Collected Papers (pp. 82–94). London: Routledge.
32.Pagin, P. (1997). Is Compositionality Compatible with Holism? Mind & Language, 12 (1), 11–33.
33.Ryle, G. (2009a). Systematically Misleading Expressions. In: G. Ryle, Collected Papers. Vol. 2 (pp. 41–65). London: Routledge.
34.Ryle, G. (2009b). Categories. In: G. Ryle , Collected Papers. Vol. 2 (pp. 178–193). London: Routledge.
35.Ryle, G. (2009c). Letters and Syllables in Plato. In: G. Ryle, Collected Papers. Vol. 1 (pp. 57–75). London: Routledge.
36.Ryle, G. (2009d). Phenomenology versus the Concept of Mind. In: G. Ryle, Collected Papers. Vol. 1 (pp. 186–204). London: Routledge.
37.Russell, B. (1905). On Denoting. Mind, 14 (4), 479–493.
38.Russell, B. (1910–1911). Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description. Proceedings of the Aristotelian Society, 11, 108–128.
39.Russell, B. (1912). Problems of Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
40.Wittgenstein, L. (1922). Tractatus Logico-Philosophicus. Trans. C.K. Ogden. London: Routledge and Kegan Paul. German/English Edition.
41.Wittgenstein, L. (2009). Philosophical Investigations. Eds. P.M.S. Hacker, J. Schulte. Trans. G.E.M. Anscombe, P.M.S. Hacker, J. Schulte.Wiley-Blackwell.
42.Wittgenstein, L. (1961). Notebooks: 1914–1916. Eds. G.H. von Wright, G.E.M. Anscombe. Trans. G.E.M. Anscombe. Chicago: University of Chicago Press.
43.Wittgenstein, L. (1969). On Certainty. Eds. G.E.M. Anscombe, R. Rhees. Trans. G.E.M. Anscombe, D. Paul. Oxford: Blackwell.