Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2018.43-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 43 (2018)
Fregowska kategoria Bedeutung (Frege's Notion of Bedeutung)

Autorzy: Krystian Bogucki
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski & Ośrodek Badań Filozoficznych
Słowa kluczowe: Frege potencjał wartości logicznej znaczenie nazwy
Rok wydania:2018
Liczba stron:20 (83-102)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omawiam Fregowską kategorię Bedeutung. Główną tezą artykułu jest to, że za Fregowskie znaczenie (Bedeutung) należy uznać potencjał wartości logicznej wyrażenia, a nie referencję czy też denotację. Za pomocą tej interpretacji możemy w sposób jednorodny ująć znaczenie nazw, zdań oraz predykatów. Powinna być ona oczywista w przypadku predykatów, ponieważ znaczeniem (Bedeutung) predykatów nie jest żaden przedmiot, lecz funkcja (coś ‘nienasyconego’). Z tego względu, relacja nazwowa (relacja nazwa-nośnik) nie powinna być wpisana w samo znaczenie słowa ‘Bedeutung’.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Diamond, C. (1984), What Does a Concept Script Do, The Philosophical Quarterly, 136, s. 343 – 368.
2.Dummet, M. (1973), Frege: Philosophy of Language, London: Duckworth.
3.Frege, G. (1893), Grundgesetze der Arithmetik, t. 1, Jena, H. Pohle.
4.Frege, G. (2014a), Fragmenty z „Grundlagen der Arithmetik”, w: G. Frege, Pisma semantyczne (s. 10 – 17), Warszawa: PWN.
5.Frege, G. (2014b), Funkcja i pojęcie, w: G. Frege, Pisma semantyczne (s. 18 – 44), Warszawa: PWN.
6.Frege, G. (2014c), Myśl. Studium logiczne, w: G. Frege, Pisma semantyczne (s. 101 – 129), Warszawa: PWN.
7.Frege, G. (2014d), Pojęcie i przedmiot, w: G. Frege, Pisma semantyczne (s. 45 – 59), Warszawa: PWN.
8.Frege, G. (2014e), Sens i znaczenie, w: G. Frege, Pisma semantyczne (s. 60 – 88), Warszawa: PWN.
9.Frege, G. (2014f), Szkic dla Darmstaedtera, w: G. Frege, Pisma semantyczne (s. 133 – 139), Warszawa: PWN.
10.Frege, G. (2014g), Z pierwszego rozdziału „Begriffsschrift”, w: G. Frege, Pisma semantyczne (s. 3 – 9), Warszawa: PWN.
11.Frege, G (2014h)., Z uwag o sensie i znaczeniu, w: G. Frege, Pisma semantyczne (s. 130 – 132), Warszawa: PWN.
12.Ishiguro, H. (1969). Use and Reference of Names. W: P. Winch (ed.), Studies in the Philosophy of Wittgenstein (s. 20–51), London: Routledge.
13.McGuinness B. (2002), The Suppossed Realism of The Tractatus, [w:] Approaches to Wittgenstein. Collected Papers (s. 82 – 94), New York: Routledge.
14.Ricketts, T. (1996), Logic and Truth in Frege, Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes, 70 (1), 121 – 140.
15.Ricketts, T. (2003), Quantification, Sentences, and Truth – values, Manuscrito, Revista Internacional de Filosofia, 26 (3), 389 – 424.
16.Tugendhat, E. (1999), Znaczenie wyrazu „znaczenie” u Fregego, w: E. Tugendha, Bycie. Prawda. Rozprawy filozoficzne, (224 - 229), Warszawa: Terminus.
17.Weiner, J.(1995), Realism bei Frege: Reply to Burge, Synthese,102 (3), 363 – 382.