Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w sektorze IT – studium przypadku SISMS Sp. z o.o.

Autorzy: Grzegorz Krzos
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Janusz Kolbusz
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Krystian Olek
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: działalność badawczo-rozwojowa innowacje zarządzanie projektami
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (417-427)
Klasyfikacja JEL: M15 O31 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W wyniku badań pilotażowych zauważono, że większość przedsiębiorstw z branży IT na Dolnym Śląsku nie posiada wyodrębnionych działów/spółek badawczo-rozwojowych (76%). Autorzy postanowili znaleźć przyczyny takiego stanu, wybierając na badanie pilotażowe i pogłębione przedsiębiorstwo SISMS Sp. z o.o., które taki dział prowadzi od 2 lat. Problematyka działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw informatycznych stanowi w opinii autorów ważny i aktualny element działalności innowacyjnej, która powinna mieć wpływ na atrakcyjność i konkurencyjność każdego przedsiębiorstwa. Z tego względu głównym celem artykułu jest próba identyfikacji przyczyn powstania, zakresu działania i określenia skutków wyodrębnionej formalnie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa działającego w branży IT. Wyniki z przeprowadzonego badania dostarczają interesujących wniosków. Po pierwsze, główną przyczyną wyodrębnienia działu B+R był wymóg konkursu o dofinansowanie z Unii Europejskiej. W innym przypadku ta działalność nie byłaby wydzielana w strukturze organizacyjnej. Po drugie, działalność działu B+R podnosi atrakcyjność przedsiębiorstwa z perspektywy rekrutacyjnej jako atrakcyjnego pracodawcy i perspektywy klientów, gdyż działalność B+R dostarczy im nowych wartości w postaci nowych/ulepszonych produktów/usług firmy. Z kolei w opinii zarządu SISMS Sp. z o.o. celem działalności B+R powinno być kreowanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów, które Spółce dostarczą nowych przychodów i podniosą jej konkurencyjność.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Krzos, G. (2013). Zarządzanie projektem europejskim – uwarunkowania organizacyjne i międzyorganizacyjne. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
2.Pawlak, M. (2006). Zarządzanie projektami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Roszkowski, H., Wiatrak, H. (2005).Zarządzanie projektem – istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej. Warszawa: Wyd. SGGW.
4.Trocki, M., Wyrozębski, P. (2015). Planowanie przebiegu projektu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
5.www.dip.dolnyslask.pl (20.11.2017).
6.www.parp.gov.pl (20.11.2017).
7.www.sisms.pl (20.11.2017).