Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.32-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 886 PTiL nr 32
Evaluation of selected competitiveness factors of the freight rail market in Poland
(Ocena wybranych czynników konkurencyjności towarowego rynku kolejowego w Polsce)

Autorzy: Krystian Pietrzak
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie
Słowa kluczowe: konkurencja w transporcie transport towarowy transport kolejowy transport liberalizacja transportu
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (51-60)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano prezentacji wybranych rezultatów badań zrealizowanych wśród towarowych operatorów kolejowych wykonujących przewozy na obszarze Polski. Głównym celem artykułu była identyfikacja, ocena i hierarchizacja czynników, które zdaniem podmiotów uczestniczących w badaniach wpływają obecnie na rolę i miejsce transportu kolejowego na towarowym rynku usług transportowych. Ponadto, w ramach badań dokonano również wskazania czynników, które, przy spełnieniu określonych warunków, mogą w sposób pozytywny wpłynąć na rozwój towarowego transportu kolejowego w przyszłości. Uzyskane wyniki badań wskazały jednoznacznie, iż współczesne miejsce kolei na rynku w znaczny sposób uzależnione jest od czynników zewnętrznych, na które przedstawiciele rynku nie mają wpływu, bądź też wpływ ten jest ograniczony.

Bibliografia

1.Engelhardt J., Transport kolejowy, w: Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa–Radom 2007.
2.Mężyk A., Uwarunkowania i efekty reform kolei, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011.
3.Pietrzak K., Funkcjonowanie rynku kolejowego transportu towarowego w Polsce w aspekcie jego liberalizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki, No. 18, Szczecin 2012.
4.Rosa G., Usługi transportowe. Rynek – konkurencja – marketing, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
5.Załoga E., Kształtowanie jednolitego rynku usług transportowych w Unii Europejskiej, w: Zeszyty Naukowe US No. 393, Problemy Transportu i Logistyki, No. 2, Szczecin 2006.