Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2015.2-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2015
Współczesne aspekty duszpasterskiego wsparcia rodziny na przykładzie wakacyjnych wczasorekolekcji dla rodzin

Autorzy: Krystian Wilczyński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Roman Szałachowski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: duszpasterstwo nowa ewangelizacja formacja rodzin rekreacja rekolekcje dla rodzin wczasorekolekcje
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (223-238)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zmieniające się czasy są zawsze nowym wyzwaniem dla duszpasterzy i rodzin, aby adekwatnie odpowiadać na potrzeby poszczególnych członków i całych rodzin, dzieci i rodziców. Wczasorekolekcje są jedną z nowych i owocnych odpowiedzi, wpasowujących się w potrzeby współczesnej rodziny. Zawierają w sobie trzy aspekty: (1) relacja, (2) rekreacja i (3) formacja. Odpowiednie, elastyczne wyważenie tych elementów stanowi atrakcyjną i skuteczną formułę dla całych rodzin, co zostało już wykazane w doświadczeniu wielu grup w Polsce
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieleń R., Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce, Lublin 2001.
2.Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, Poznań 1995.
3.Kamiński R. (red.), Teologia pastoralna, t. 1: Teologia pastoralna fundamentalna, Lublin 2000.
4.Kamiński R. (red.), Teologia pastoralna, t. 2: Teologia pastoralna szczegółowa, Lublin 2002. Kamiński R., Troska duszpasterstwa rodzin o małżeństwo i rodzinę, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2 (57) (2010).
5.Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
6.Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 2008.
7.Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa 2003. Konferencja Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, Łomża 2009.
8.Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 568–569.
9.Nagórny J., Jeżyna K. (red.), Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, Radom 2005.
10.Paszkowski S., Zarys teologii praktycznej małżeństwa i rodziny. Skrypt dla studentów, Wrocław 2008.
11.Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2005.
12.Przybecki A., Duszpasterstwo w Polsce. Poszukiwanie nowych form obecności, Poznań 2001.
13.Sarmiento A., Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny, Kraków 2002