Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
„Lekka Kolej Towarowa ” jako innowacyjny system wspomagający realizację przewozów towarowych na obszarach aglomeracyjnych

Autorzy: Krystian Pietrzak
Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Słowa kluczowe: obsługa transportowa aglomeracji lekka kolej towarowa transport towarowy transport kolejowy transport
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (167-176)
Klasyfikacja JEL: L92 O18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania lekkich, samobieżnych zestawów kolejowych do wspomagania procesów związanych z obsługą ruchu towarowego na obszarach aglomeracyjnych. Ze względu na specyfikę wskazanych obszarów, w tym przede wszystkim wzmożone zapotrzebowanie otoczenia w zakresie realizacji dostaw, strefy takie narażone są na dynamiczny i często niekontrolowany wzrost udziału transportu samochodowego w przewozach ogółem. Łącząc opisane zjawisko ze zwiększającymi się potrzebami transportowymi mieszkańców, na wskazanych obszarach dochodzi zazwyczaj do powstawania niekorzystnych zjawisk związanych z kongestią transportową. Prezentowana koncepcja mogłaby przyczynić się do zwiększenia udziału kolei w obsłudze ruchu towarowego (w tym również w zakresie ładunków występujących w ilościach uniemożliwiających sformowanie zestawów całopociągowych), co docelowo mogłoby przynieść wymierny efekt w postaci odciążenia infrastruktury transportu samochodowego i zmniejszeniu występującej na niej kongestii. Za pilotażowy obszar rozważań przyjęto region aglomeracji szczecińskiej. Rozważania wynikają bezpośrednio z udziału autora w przygotowaniu „Koncepcji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej” (SKM), a następnie w realizacji studium wykonalności SKM. Zakładana we wskazanym studium poprawa stanu infrastruktury „szczecińskiego węzła kolejowego”, w ujęciu zarówno jakościowym, jak też ilościowym, może stanowić istotny potencjał dla rozwoju towarowego transportu kolejowego w regionie – w postaci np. analizowanego systemu „Lekkiej Kolei Towarowej”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ballis, A., Golias, J. (2002). Comparative evaluation of existing and innovative rail–road freight transport terminals. Transportation Research Part A, 36A, 593–611.
2.Bozicnik, S. (2006). New feeder line rail freight paradigm for the European railways. Promet-Traffic & Transportation, 18 (6), 395–400.
3.Bozicnik, S., Schliephake, K. (2005). Freight Transport Innovations of European Railway ways – New Market Chances and Technological Perspectives. Promet – Traffic – Traffico, 17 (1), 33–41.
4.Caldwell, H., de Buen, O., Meyer, M.D., Halvorson, R.K., Honefanger, J.G., Penne, L., Casgar, C., Rawling, G., Llort, Y., Cleckley, G., Tulipan, G. (2002). Freight transportation in the European market. FHWA International Technology Exchange Reports, 1–68.
5.Stokłosa, J., Cisowski, T. (2012). Analiza koncepcji pociągów towarowych typu push-pull. Technika Transportu Szynowego, 7–8, 25–29.
6.Kuhla, E. (2001). Granice systemowe kolei towarowej i alternatywy ich pokonania. W: O. Krettek, J. Grajnert (red.), Logistyka w transporcie szynowym. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
7.Muller, K. (2001). Windhoff Cargosprinter – samochód ciężarowy na szynach. W: O. Krettek, J. Grajnert (red.), Technika kolejowa w systemach logistycznych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
8.Van Duin, J.H.R. (2002). City Distribution by Railways? A Feasibility Study of the City of Graz. Urban Transport, VIII, 111–120.
9.Nikitinas, V., Dailydka, S. (2016). The Models of Management of Railway Companies in the European Union: Holding, the German Experience. Procedia Engineering, 134, 80–88.
10.Pietrzak, K. (2012). Funkcjonowanie rynku kolejowego transportu towarowego w Polsce w aspekcie jego liberalizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 18, 227–239.
11.Pietrzak, K. (2014). Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Transport Miejski i Regionalny, 10, 10–14.
12.Pietrzak, K. (2015). Towarowy transport kolejowy w Polsce. Konkurencja i konkurencyjność. Szczecin: Wydawnictwo Bel Studio.
13.Pietrzak, O., Pietrzak, K. (2015). Szczecińska Kolej Metropolitalna – analiza i wyniki studium wykonalności. Transport. Logistyka. Porty, 0, 4–9.