Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016

Rok wydania:2016

Informacje

Prawidłowo funkcjonujący system transportowy warunkuje rozwój usług transportowych, a te z kolei stanowią jeden z czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Taki zestaw naczyń połączonych jest trzonem funkcjonowania sektora transportu. Analiza funkcjonowania i ewolucji współczesnego systemu transportowego znalazła odzwierciedlenie w prezentowanych w niniejszym zeszycie artykułach naukowych. Stanowią one źródło informacji na temat podejmowanych w Polsce i całej Europie przedsięwzięć służących rozwojowi transportu. Autorzy przedstawiają zagadnienia dotyczące funkcjonowania i rozwoju poszczególnych gałęzi transportu, jak również pochylają się na problemem finansowania inwestycji oraz uwarunkowaniami innowacyjności systemu transportowego. Światowy, europejski, polski system transportowy zmienia się. Ewolucja dokonuje się w następstwie postępu technicznego, ale także dzięki rozwojowi myśli naukowej. W publikacji tej podjęto próbę syntetycznej charakterystyki dorobku polskiej szkoły ekonomiki transportu. Okazją do takiej oceny stał się, obchodzony w 2016 roku, jubileusz 110-lecia SGH w Warszawie oraz 70-lecia wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Szczecinie. Zaprezentowano dorobek w zakresie ekonomiki transportu szkoły radomskiej, śląskiej, sopockiej, szczecińskiej oraz warszawskiej. Zgromadzone artykuły podzielono na dwie części: pierwsza prezentuje dorobek polskiej szkoły ekonomiki transportu, druga – badania nad systemem transportowym. Mamy nadzieję, że przedstawione w artykułach problemy, zagadnienia i wyniki badań naukowych poświęconych funkcjonowaniu i ewolucji systemu transportowego staną się przesłanką do kontynuacji dyskusji teoretycznej i prowadzenia dalszych badań naukowych.

Redaktor czasopisma

Elżbieta Załoga

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Rozwój warszawskiej szkoły ekonomiki transportu z perspektywy 110-lecia SGH w Warszawie

8 (9-16) Elżbieta Marciszewska, Izabela Bergel Więcej
2.

Katowicka szkoła ekonomiki transportu - profil naukowo-badawczy i dydaktyczny

9 (17-25) Maria Michałowska Więcej
3.

Wkład radomskiego ośrodka akademickiego w rozwój ekonomiki transportu

9 (27-35) Anna Mężyk, Stanisława Zamkowska Więcej
4.

Kierunki badań i kształcenia w zakresie myśli ekonomicznej transportu

12 (37-48) Wojciech Paprocki Więcej
5.

Sopocka szkoła ekonomiki transportu

8 (49-56) Krystyna Wojewódzka-Król Więcej
6.

Twórcy szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu (dorobek 70-lecia)

13 (57-69) Elżbieta Załoga Więcej
7.

Wydatki na badania i rozwój w transporcie europejskim w świetle polityki innowacyjności UE

16 (73-88) Monika Bąk Więcej
8.

Prognozowanie trendów rozwoju rynku w Polsce na podstawie danych z preselekcyjnych stacji ważenia pojazdów w ruchu

8 (89-96) Dawid Brudny, Stanisław Krawiec Więcej
9.

Fundusze infrastrukturalne na rynku inwestycji transportowych

10 (97-106) Krystyna Brzozowska Więcej
10.

Pomiar energochłonności infrastruktury drogowej - koncepcja i założenia metodyczne

10 (107-116) Izabela Dembińska Więcej
11.

Global navigation satellite systems applications in different modes of transport


(Wykorzystanie globalnych nawigacyjnych systemów satelitarnych w różnych gałęziach transportu)
9 (117-125) Jacek Januszewski Więcej
12.

The cloud computing technology for future digital transport in Europe


(Technologia chmury obliczeniowej dla przyszłego cyfrowego transportu w Europie)
8 (127-134) Jolanta Joszczuk-Januszewska Więcej
13.

The impact of diversification of regional economic conditions on the economic efficiency of intermodal transport in Europe


(Wpływ zróżnicowania regionalnych uwarunkowań gospodarczych na efektywność ekonomiczną transportu intermodalnego w Europie)
10 (135-144) Dariusz Milewski, Bogusz Wiśnicki Więcej
14.

Analiza znaczenia portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych w zarządzaniu procesami w transporcie intermodalnym i kombinowanym

10 (145-154) Andrzej Montwiłł, Andrzej Montwiłł Więcej
15.

Transport i gospodarka morska w inteligentnych specjalizacjach jako czynnik poprawy konkurencyjności regionów w Polsce

11 (155-165) Barbara Pawłowska, Aleksandra Koźlak Więcej
16.

„Lekka Kolej Towarowa ” jako innowacyjny system wspomagający realizację przewozów towarowych na obszarach aglomeracyjnych

10 (167-176) Krystian Pietrzak Więcej
17.

Rozbudowa infrastruktury polskich portów morskich jako warunek rozwoju przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T

8 (177-184) Dorota Raben Więcej
18.

Koszt nabycia praw do nieruchomości w procesie realizacji inwestycji drogowych

11 (185-195) Maria Trojanek, Izabela Rącka Więcej
19.

Assessment of utilization of regions’ transport capacity by the DEA method of determining relative efficiency


(Ocena wykorzystania potencjału transportowego regionów z zastosowaniem metody badania efektywności względnej DEA)
11 (197-207) Bogusz Wiśnicki, Jarosław Duda Więcej
20.

Dolna Wisła w świetle współczesnych problemów rozwoju społeczno - gospodarczego Polski

10 (209-218) Krystyna Wojewódzka-Król Więcej
21.

Logistics centres of eastern Poland in the Pan-European transport corridor no. 2


(Centra logistyczne Polski Wschodniej w II Paneuropejskim Korytarzu Transportowym)
10 (219-228) Bartosz Zakrzewski Więcej