Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Assessment of utilization of regions’ transport capacity by the DEA method of determining relative efficiency
(Ocena wykorzystania potencjału transportowego regionów z zastosowaniem metody badania efektywności względnej DEA)

Autorzy: Bogusz Wiśnicki
Maritime University of Szczecin, Transport Engineering and Economics Faculty

Jarosław Duda
Maritime University of Szczecin, Marine Engineering Faculty
Słowa kluczowe: efektywność transportu modelowanie systemów transportowych metoda DEA
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (197-207)
Klasyfikacja JEL: R15 R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie metody porównania regionów geograficznych pod względem efektywności ich systemów transportowych. Metoda ta jest alternatywą dla tradycyjnych analiz statystycznych, czyli porównania parametrów opisujących potencjał transportowy i działalność transportową regionów. Wykorzystuje ona możliwości, jakie daje model DEA (Data Envelopment Analysis) w zakresie obliczania względnej efektywności technicznej. Zaproponowany model pozwala na zweryfikowanie ilościowe i jakościowe elementów systemu transportowego porównywanych regionów geograficznych oraz wyznaczanie granicznego poziomu ich wykorzystania. Skuteczność metody zaprezentowano na przykładzie badań porównawczych województw Polski. W syntetyczny sposób pokazano możliwości metody DEA wraz z rekomendacjami metodycznymi. Artykuł kończą autorskie wnioski dotyczące uwarunkowań szerszego zastosowania analizowanej metody badawczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E.L. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2, 429–444. DOI 10.1016/0377-2217(78)90138-8.
2.Coelli, T.J., Prasada Rao, D.S., O’Donnell, C.J., Battese, G.E. (2005). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Second edition. New York: Springer. 312 (323)
3.Domagała, A. (2007). Metoda Data Envelopment Analysis jako narzędzie badania względnej efektywności technicznej. Badania Operacyjne i Decyzje, 3–4.
4.Link, H. (2015). Road and Rail Infrastructure Costs. In: Ch. Nash (ed.), Handbook of Research Methods and Applications in Transport Economics and Policy (pp. 9–37). Northampton (USA): Edgar Edward Publishing.
5.Masternak-Janus, A. (2013). Analiza efektywności gospodarowania przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Economics and Management, 4, 111–126. DOI: 10.12846/j.em.2013.04.08.
6.Merkert, R., Hensher, D.A. (2011). The Impact of Strategic Management and Fleet Planning on Airline Efficiency – a Random Effects to Bit Model Based on DEA Efficiency Scores. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 45 (7), 686–695. DOI: 10.1016/j.tra.2011.04.015.
7.Milewski, D., Wiśnicki, B. (2015). Modelowanie systemów transportu intermodalnego – kierunki badań naukowych.XVI konferencja naukowa „Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych”, 4 grudnia. Sopot: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.
8.Pachura, P., Nitkiewicz, T. (2008). Ocena efektywności wybranych komponentów kapitału intelektualnego regionów przy zastosowaniu metody Data Envelopment Analysis. Organizacja i Zarządzanie, 1, 21–38.
9.Smith, A., Wheat, P., Wolanski, M. (2015). Public Transport Operations Costs. In: Ch. Nash (ed.), Handbook of Research Methods and Applications in Transport Economics and Policy (pp. 38–70). Northampton (USA): Edgar Edward Publishing.
10.Wiśnicki, B., Dyrda, A. (2016). Analysis of the Intermodal Transport Efficiency in the Central and Eastern Europe. Naše More – International Journal of Maritime Science & Technology, 63 (2), 43–47. DOI:10.17818/NM/2016/2.1.
11.Wiśnicki, B., Milewski, D. (2014). Analysis of the Market Potential for Transport Using the Longer and Heavier Vehicles in Poland. Logistyka, 6, 13923–13928.