Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Fundusze infrastrukturalne na rynku inwestycji transportowych

Autorzy: Krystyna Brzozowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne private equity fundusze infrastrukturalne infrastruktura transportu
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (97-106)
Klasyfikacja JEL: G15 G22 H40 R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Instrumentami dynamicznie zwiększającymi swój udział w ostatnim dwudziestoleciu na rynku projektów infrastrukturalnych są fundusze infrastrukturalne. Ich powstanie wywołało ożywione zainteresowanie taką formą inwestowania i wyjątkowo dynamiczny przyrost nowych funduszy. W przekroju sektorowym fundusze infrastrukturalne, mimo relatywnie krótkiego okresu aktywności, odgrywają znaczącą rolę w uzupełnianiu luki finansowej w strukturze finansowania projektów infrastruktury transportu. Szczególnie dużą rolę pełnią w finansowaniu wysoce kapitałochłonnej infrastruktury drogowej. Celem opracowania, o charakterze przyczynkowym, jest ocena rozwoju rynku funduszy infrastrukturalnych ze szczególnym naciskiem na inwestycje w infrastrukturę transportu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowska, K. (2008). Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowania, efekty. Warszawa: CeDeWu
2.Davis, K. (2009). Listed Infrastructure Funds: Funding and Financial Management. Jassa.The Finsia Journal od Applied Finance, 1, 43–47. Pobrane z: http://ssrn.com/abstract+1337473.
3.Dawidowicz, D. (2011). Fundusze inwestycyjne. Rodzaje – metody oceny – analiza. Warszawa: CeDeWu.
4.Gabryelczyk, K. (2009). Alternatywne fundusze inwestycyjne. W: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość inwestycyjna. Warszawa: CeDeWu.
5.Gohil, R., Vijas, V. (2016). Private Equity Performance: A literature Review. The Journal of Private Equity, 3, 76–88.
6.Investing In Infrastructure Funds (2007). Probitas Partners. Pobrane z: www.probitaspartners.com (8.01.2010).
7.Orr, R.J. (2007). The rise of infra funds. Project Finance International. Global Infrastructure Report 2007.
8.Preqin (2013). 2012 Preqin Infrastructure Review. Pobrane z: https://www.preqin.com/item/2012-preqininfrastructure-review/4/5590 (18.05.2016).
9.Preqin (2016). 2016 Preqin Global Infrastructure Report. Pobrane z: https://www.preqin.com/docs/samples/2016-Preqin-Global-Infrastructure-Report-Sample-Pages.pdf (18.05.2016).
10.Sajnóg, A., Sosnowski, T. (2015). Efektywność realizacji procesów dezinwestycji funduszy private equity na GPW w Warszawie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Warszawa.
11.Zimny, A. (2013). Decyzje na rynkach venture capital / private equity. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.