Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Pomiar energochłonności infrastruktury drogowej - koncepcja i założenia metodyczne

Autorzy: Izabela Dembińska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Logistyki
Słowa kluczowe: drogi energochłonność infrastruktura zrównoważony rozwój
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (107-116)
Klasyfikacja JEL: L92 N74 Q01 Q24 Q51 R14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zasadniczych założeń koncepcji analizy energochłonności infrastruktury drogowej. Koncepcja zakłada wykorzystanie cyklu życia drogi, dlatego rozważania podzielono według etapów cyklu. Wskazano, jak można mierzyć energochłonność drogi na etapie jej budowy, użytkowania i likwidacji. Ze względu na to, że na etapie projektowania drogi zużycie energii jest marginalne, w przedstawionej koncepcji etap ten został pominięty. Rozważania mają charakter teoretyczny i stanowią autorską koncepcję mierzenia energochłonności dróg.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Autostrada Eksploatacja 2014. Podróżni – Pracownicy – Przyroda (2015). Poznań.
2.Bibrowski, Z. (1988). Energochłonność skumulowana. Warszawa: PWN.
3.Gronowicz, J. (2006). Gospodarka energetyczna w transporcie lądowym. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
4.Górzyński, J. (2012). Podstawy analizy energetycznej obiektów budowlanych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
5.Górzyński, J. (2007). Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
6.Sadowska, I. (2013). Metody analizy energochłonności w przemyśle – referat konferencyjny. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w elektroenergetyce APE’13”. Jurata, 12–14 czerwca. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 33, 59–62.