Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Strona główna zeszytu

Czasopismo Problemy Transportu i Logistyki ma na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu transportu i logistyki. Stanowi forum, na którym są prezentowane najnowsze wyniki badań naukowych, polemiki i opinie, jak też analizy doświadczeń i praktycznych rozwiązań.

Czasopismo pod tytułem „Problemy Transportu i Logistyki” ukazuje się od 2016 roku. Wcześniej było wydawane jako:

w latach 1957-1982 Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Ekonomika, Red. S. Schwann, Poznań (nr 1-21),
w latach 1987-1990 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Prace Instytutu Ekonomicznego Transportu (nr 22-27),
w latach 1991-1999 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Prace Wydziału Transportu i Łączności (nr 1-14),
w latach 1999-2002 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Transportu (nr 1-3),                                                                                                       

w latach 2003-2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki (nr 1-32).

 

Funkcję redaktora naczelnego PTiL od 2007 roku pełni prof. dr hab. Elżbieta Załoga.

Problemy Transportu i Logistyki są wydawane cztery razy w roku (jako kwartalnik). Artykuły mogą być przygotowywane w języku polskim lub angielskim. Przewiduje się również wydawanie numerów specjalnych czasopisma, związanych z organizacją konferencji, seminariów lub innych form spotkań o tematyce transportu i logistyki. Nadsyłane artykuły powinny mieścić się w tematyce czasopisma:

- aktualne problemy transportu i logistyki
- problemy rozwoju transportu i logistyki,
- polityka transportowa,
- infrastruktura transportowa i logistyczna,
- problemy rynku usług TSL,
- zarządzanie łańcuchami dostaw,
- logistyka przedsiębiorstw, analiza systemów logistycznych,
- innowacje w transporcie i logistyce, systemy IT w transporcie i logistyce,
- zarządzanie jakością w transporcie i logistyce,
- transport i logistyka wobec zrównoważonego rozwoju,
- prawne aspekty transportu i logistyki.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.

ISSN: 1644-275X
eISSN: 2353-3005
DOI: 10.18276/ptl

 

 

Lista B MNiSW – 10 punktów (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r.)
Wskaźnik ICV 2018 (Index Copernicus Value) – 74,99

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach referencyjnych:

  • BazTech,
  • BazEkon,
  • CEON - Biblioteka Nauki,
  • Index Copernicus International,
  • PBN - Polska Baza Naukowa,
  • Pol-Index.

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).