Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
Analiza znaczenia portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych w zarządzaniu procesami w transporcie intermodalnym i kombinowanym

Autorzy: Andrzej Montwiłł
Akademia Morska w Szczecinie

Andrzej Montwiłł
Akademia Morska w Szczecinie
Słowa kluczowe: transport intermodalny porty morskie centra logistyczne łańcuchy dostaw
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (145-154)
Klasyfikacja JEL: R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących roli portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych w zarządzaniu procesami przepływu w Europie ładunków transportowanych w systemie intermodalnym, w tym kombinowanym. W ramach badań dokonano syntezy zagadnień związanych z transportem intermodalnym i kombinowanym w Europie, co pozwoliło na wskazanie cech wyróżniających ten system transportu ładunków. Przeprowadzono również analizę dotyczącą wachlarza usług dotyczących obsługi ładunków, środków transportu i intermodalnych jednostek transportowych (ITU) realizowanych zarówno w portach morskich, jak i w zintegrowanych centrach logistycznych. Wykorzystując zebrane w czasie badań informacje dotyczące portów morskich i centrów logistycznych, dokonano analizy ich zadań w obszarze budowania efektywności przepływu ładunków w procesach dostaw. Wyniki badań wykazały, że rozkład europejskiej sieci portów morskich i zintegrowanych centrów logistycznych, wpływając na kształtowanie jednolitego europejskiego obszaru transportu, oddziałuje na efektywność przepływów ładunków w Europie. Z kolei wachlarz usług dotyczący obsługi ładunków, środków transportu i ITU realizowanych w przestrzeni portów i centrów logistycznych jest składową procesów optymalizacji przepływu ładunków w sieciowym układzie łańcuchów dostaw przyczyniając się do powstawania logistycznej wartości dodanej w procesach zaopatrzenia i dystrybucji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bankowość. Marketing. Zarządzanie. Finanse. Ekonomia. Słownik ekonomiczny. Hasło: efektywność ekonomiczna. Pobrane z: http://www.ekonom.info/1310-efektywnosc_ekonomiczna (data dostepu 2016).
2.Fechner, I. (2009). Centra logistyczne i ich rola w sieciach ligistycznych. W: D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (red.), Logistyka (s. 287–300). Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
3.Ludwiczak, A. (2014). Możliwości pomiaru efektywności procesów w administracji publicznej z wykorzystaniem metod taksonomicznych. Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences, 1 (18).
4.Łupicka, A. (2014). Potrzeba tworzenia nowych paradygmatów w naukach o zarządzaniu – implikacje dla zarządzania łańcuchami dostaw. Logistyka, 1, 2–5, 2, 2–5.
5.Montwiłł, A. (2011). Generacje portów morskich a rozwój funkcji logistyczno-dystrybucyjnej. Logistyka, 1, 16–19.
6.Montwiłł, A. (2012). Analiza wybranych centrów logistycznych w kontekście rozwoju funkcji logistyczno-dystrybucyjnej portów morskich w Europie. Logistyka, 5, 680–688.
7.Montwiłł, A. (2013). Węzły transportowe w europejskim systemie transportu i łańcuchach dostaw. Logistyka, 6, 948–957.
8.Norma PN-EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny.
9.Rydzkowski, W. (2009). Operatorzy logistyczni 3PL + 4 PL. W: D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (red.), Logistyka (s. 227–233). Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
10.Sołtysik, M. (2009). Łańcuchy i sieci dostaw. W: D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (red.), Logistyka (s. 33–34). Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
11.Stoner, J., Freeman, R.E., Gilbert jr., D.R. (1998). Kierowanie. Warszawa: PWE.
12.Wirtschaftsförderung Bremen GmbH. Pobrane z: https://www2.wfb-bremen.de/de/gewerbegebiet-gvz (15.05.2016).
13.White Paper (2011). Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system. Pobrane z: https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en (10.04.2016).
14.Port of Hamburg. Pobrane z: https://www.hafen-hamburg.de/en/statistics (10.04.2016).
15.Bremenports. Bremerhaven Bremen. Pobrane z: http://www.bremenports.de/en/statistics (19.05. 2016).
16.Eurogate. Pobrane z: http://www1.eurogate.de/en/Terminals/Wilhelmshaven (19.05.2016).