Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.34-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 2 (34) 2016
The impact of diversification of regional economic conditions on the economic efficiency of intermodal transport in Europe
(Wpływ zróżnicowania regionalnych uwarunkowań gospodarczych na efektywność ekonomiczną transportu intermodalnego w Europie)

Autorzy: Dariusz Milewski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bogusz Wiśnicki
Maritime University of Szczecin, Transport Engineering and Economics Faculty
Słowa kluczowe: transport intermodalny efektywność ekonomiczna koszty transportu
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (135-144)
Klasyfikacja JEL: O30 R30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie problemu uruchamiania połączeń intermodalnych łączących dwa różne regiony europejskie, tj. rozwinięte gospodarczo i rozwijające się. Zidentyfikowano czynniki o charakterze technologicznym i ekonomicznym, które sprzyjają osiągnięciu pożądanej efektywności ekonomicznej transportu intermodalnego. Nierównowaga gospodarcza punktów nadania i odbioru przejawia się brakiem zbilansowania masy ładunkowej, brakiem jednolitych standardów technologicznych oraz różnicami w otoczeniu gospodarczym. W ramach badań przeprowadzono analizę kosztów trzech technologii szynowo-drogowych do przewozu naczep siodłowych. Analizowane parametry dotyczyły odległości przewozu, kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, przewożonej masy ładunkowej. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących warunków koniecznych i wspomagających, które powinny zostać spełnione, aby transport intermodalny mógł skutecznie konkurować z transportem drogowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arendt, T., Seidelmann, Ch. (eds.) (2010). Analysis and Comparison for Intermodal Transport Chains in European Markets: Handling and Transport Techniques. January.
2.Arnold, P., Peeters, D., Thomas, I. (2004). Modelling a Rail/Road Intermodal Transportation System. Transportation Research Part E, 40 (3), 255–270.
3.Dărăbanț, S., Ștefănescu, P., Crișan, R. (2012). Economic Benefits of Developing Intermodal Transport in the European Union. Annals of the University of Oradea. Economic Science Series, 21 (2), 81–87.
4.Henttu, V., Multaharju, S. (2011). Transshipment Costs of Intermodal Transport in Finnish Context. Research Report. Faculty of Technology Management, Industrial Engineering and Management Tutkimusraportti Research Report 234. Kouvola.
5.Krasoń, W., Niezgoda, T. (2013). Koncepcja i wybrane aspekty badań wagonu kolejowego do przewozu naczep samochodów ciężarowych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 98, 321–330
6.Macharis, C. (2000) Strategische modellering voor intermodale terminals. Socio-economische evaluatie an delocatie van binnenvaart/weg terminals in Vlaanderen. PhD Thesis. Brussel: Vrije Universiteit Brussel.
7.Nowakowski, T., Kwaśniowski, S., Zając, M. (2010). Transport intermodalny w aspekcie realizacji modelu systemu logistycznego polski. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 76, 103–111.
8.Starzyńska, D., Walasek, R. (2013). Koszty logistyczne w transporcie intermodalnym – wyniki badań. Logistyka, 2, 122–129.
9.UIRR Report (2012). Study on Unaccompanied Combined Transport of Semitrailers through Switzerland. Final report. European Road-Rail Combined Transport. KombiConsult GmbH. 30 November.
10.Vrenken, H., Macharis, C., Wolters, P. (2005). Intermodal Transport in Europe. Brussels: EIA.
11.Wiśnicki, B., Milewski, D. (2014). Analysis of the Market Potential for Transport Using the Longer and Heavier Vehicles in Poland. Logistyka, 6, 13923–13928.