Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2019.47-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (47) 2019
POPULARNOŚĆ USŁUGI CARSHARING W GRUPIE WIEKOWEJ 18–25 LAT NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA

Autorzy: Monika Krezymon
Uniwersytet Szczeciński

Krystian Stróżewski
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: popularność carsharing
Rok wydania:2019
Liczba stron:11 (53-63)
Klasyfikacja JEL: R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Carsharing jest modelem biznesowym, polegającym na wypożyczaniu samochodów na krótki czas − jest to atrakcyjne dla osób korzystających z auta sporadycznie oraz dla tych, którzy chcieliby mieć samochód określonego typu na konkretną okazję. Celem artykułu jest analiza i ocena popularności usługi wypożyczania samochodu na minuty w wybranej grupie wiekowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bochyńska, N. (2018). Rynek carsharingu to prawdziwy ewenement. Przyjmuje konkurencję z radością. Pobrane z: https://
2.www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rynek-carsharingu-to-prawdziwy-ewenement,75,0,2399819.
3.html (7.08.2019).
4.Co to jest carsharing. Pobrane z: https://4mobility.pl/co-to-jest-carsharing/#zalety (7.08.2019).
5.Kubera, M. (2018). Geneza i rozwój carsharingu w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie,
6.18, 119–133.
7.Olejniczak, M., Mendakiewicz, A. (2018). Analiza wykorzystania systemu car-sharing i jednoosobowych samochodów
8.elektrycznych. W: U. Motowidlak, D. Wronkowski, A. Reńda (red.), Różne oblicza logistyki. Zbiór prac studentów
9.(s. 191−200). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
10.Szwejser, D. (2018). Car-sharing: regulacje prawne i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów
11.Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne, 2 (21), 137–148.