Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Rola tożsamości organizacji w budowaniu strategii – studium przypadku

Autorzy: Katarzyna Ragin-Skorecka
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: strategia tożsamość organizacji analiza organizacji
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (407-420)

Abstrakt

W artykule przedstawiono problem budowania strategii i tożsamości organizacji na przykładzie małej firmy. Pokazano w jaki sposób analiza tożsamości organizacji w wymiarze wewnętrznym wspomagać może proces formułowania strategii. Rozważania oparto na przykładzie organizacji działającej w branży informatycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balmer J.M.T., Fukukawa K., Gray E.R., The nature and management of ethical corporate identity: a commentary on corporate identity, corporate social responsibility and ethics, „Journal of Business Ethics” 2007, nr 76.
2.Bendixen M., Abratt R., Corporate identity, ethics and reputation in supplier–buyer relationships, „Journal of Business Ethics” 2007, nr 76.
3.Berliński L., Penc-Pietrzak I., Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa. Konstrukcja i technologia, Difin, Warszawa 2004.
4.Cornelissen J.P., Haslam S.A., Balmer J.M.T., Social identity, organizational identity and corporate identity: towards an integrated understanding of processes, patternings and products, „British Journal of Management” 2007, nr 18.
5.Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997.
6.Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie – teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.
7.Krupski R., Identyfikacja i realizacja strategii firmy, Leopoldinum, Wrocław 1994.
8.Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
9.Motała D., Ragin-Skorecka K., Włodarczak Z., Skuteczność rynkowa organizacji – tożsamość, wizerunek, systemy informatyczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
10.Penc J., Strategie zarządzania, cz. I: Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Placet, Warszawa 1994.
11.Ragin-Skorecka K., Corporate identity, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2010.
12.Ragin-Skorecka K., Tożsamość organizacji, w: Trendy w zarządzaniu, red. T. Zaborowski, Szkoła Naukowego Zarządzania, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania Polska Akademia Nauk, oddział w Poznaniu, Gorzów Wielkopolski–Poznań 2012.
13.Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa1996.
14.Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1998.
15.Włodarkiewicz-Klimek H., Kałkowska J., Goliński M., Analiza PEST i SWOT dla transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych wielkopolski, w: Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, red. M. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
16.Wyrwicka M.K., Ragin-Skorecka K., Foresight przedsiębiorstw, t. 1: Przygotowanie do przyszłości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
17.Zarębska A., Tożsamość organizacyjna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
18.Zwiech P., Istota strategii firmy, w: Państwo i rynek w gospodarce, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003.
19.Doroszewski W., Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 1980.
20.Tokarski J., Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
21.Schein E.H., Organizational culture and leadership, Jossey-Bass, San Francisco 2004.
22.Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.